Grodno bije rekordy

30 grudnia 2020
Grodno bije rekordy

Grodno ma za sobą najlepsze pod kątem sprzedaży i wyników  I półrocze w swojej historii. W analizowanym okresie Grupę napędzała przede wszystkim działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Na 15% wzrost skonsolidowanych przychodów w I półroczu roku obrotowego 2020/21 (kwiecień-wrzesień 2020 r.) wpłynęła blisko trzykrotnie wyższa sprzedaż fotowoltaiki. Podobny wzrost Grupa wykazała w zakresie pomp ciepła, który wraz z fotowoltaiką
i obszarami uzupełniającymi, składa się na dynamicznie rozwijany segment OZE. Udział sprzedaży OZE w przychodach Grupy wyniósł 31% wobec 13% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Siłą napędową Grupy pozostawała fotowoltaika, a także pompy ciepła, automatyka budynkowa, klimatyzacja i wentylacja. Oczekujemy, że w związku z dynamicznym rozwojem branży zielonej energii, będziemy utrzymywać silną tendencję wzrostową we wszystkich obszarach związanych z energooszczędnością – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Odnotowany wzrost sprzedaży przełożył się na istotną poprawę pozycji wynikowych,
w tym ponad trzykrotny wzrost zysku netto. Wpływ na prezentowane wyniki miało także otrzymane przez spółki Grupy w analizowanym okresie wsparcie w ramach programów związanych COVID-19 w łącznej kwocie 3,5 mln zł.

Zdywersyfikowana oferta oraz rozwój działalności w perspektywicznym segmencie OZE umożliwiły nam zachowanie wysokiej dynamiki rozwoju w trudnych warunkach spowolnienia ogólnogospodarczego oraz w branży elektrotechnicznej. Dwucyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży pozytywnie wyróżnia nas na tle branży i po raz kolejny potwierdza skuteczność strategii zorientowanej na wyprzedzanie rynkowych zmian – stwierdził Prezes Andrzej Jurczak.

Zgodnie z opublikowaną w październiku nową strategią na lata 2020/21 – 2024/25,
w najbliższych kwartałach segment OZE pozostanie dominującym elementem rozwoju Grupy Grodno.

Planujemy aktywne uczestnictwo w transformacji energetycznej jako rynkowy lider dysponujący kompleksową ofertą dla wykonawców energooszczędnych inwestycji budynkowych. Naszą aktywność w segmencie OZE doskonale uzupełni dalsza rozbudowa oferty produktów i rozwiązań elektrotechnicznych, która już od 30 lat stanowi i w dalszym ciągu będzie stanowić solidny fundament działalności Grodna – podsumował Prezes Andrzej Jurczak.

Fot. Realizacja Grodno. Źródło: Grodno

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika