Grodno zaprojektuje jedną z największych instalacji PV w Polsce

11 marca 2021
Grodno zaprojektuje jedną z największych instalacji PV w Polsce

Grupa Grodno zawarła umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej, administracyjnej oraz technicznej dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW.

Projekt i dokumentacja zostaną wykonane dla firmy Bras S.A. z Bydgoszczy, działającej w branży odnawialnych źródeł energii, planującej budowę jednej z największych  instalacji PV zrealizowanych do tej pory nad Wisłą.

Farma PV o mocy 50 MW to rekordowy poziom, jeśli chodzi o dotychczas przygotowane przez Grodno projekty i nie ukrywam, że jesteśmy dziś jednym z niewielu podmiotów potrafiących profesjonalnie projektować inwestycje o tak dużej skali. Rynek dużych farm z perspektywy Grodna ma największy potencjał spośród pozostałych obszarów branży fotowoltaicznej. Położyliśmy bardzo duży nacisk na rozwój w tym zakresie i obecnie nie ma limitu dla naszych zdolności projektowych – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Grupa Grodno oferuje rozwiązania fotowoltaiczne od 2011 r. Obecnie jest jednym z wiodących dostawców mikroinstalacji fotowoltaicznych z Polsce – jej udział w tym rynku przekracza 15%. Firma odnotowuje również dynamiczny rozwój obszarze małych instalacji komercyjnych, a także wielkoskalowych farm. Zgodnie z założeniami Zarządu, fotowoltaika obok pomp ciepła będzie kluczowym kierunkiem rozwoju Grupy Grodno w najbliższych latach.

Fot. Realizacja GRODNO

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika