Grupa UNIMOT inwestuje w farmy fotowoltaiczne

15 grudnia 2020
Grupa UNIMOT inwestuje w farmy fotowoltaiczne

UNIMOT Energia i Gaz, spółka należąca do Grupy UNIMOT podpisała umowę inwestycyjną na  rozwój projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 108 MW. Tym samym, zrobi kolejny krok do zwiększenia swojej obecności na rynku OZE.

Spółka Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej UNIMOT, zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 108 MW ze spółką Naturalna Energia Sp. z o.o. oraz jej założycielami, Dominikiem Cicheckim i Łukaszem Hołubowskim. Na podstawie wynegocjowanej umowy, spółka UNIMOT Energia i Gaz nabyła 80% udziałów w spółce Naturalna Energia i zobowiązała się do przekazania tej spółce kwoty 6,5 mln zł w formie pożyczki na dalszą realizację projektów. Projekty farm fotowoltaicznych są na różnym etapie rozwoju, przy czym wszystkie posiadają warunki przyłączenia, co jest kluczowe w przypadku takich projektów, a część z nich uzyskała już nawet pozwolenia na budowę. Wszystkie projekty znajdują się w jednej lokalizacji, co pozwoli w przyszłości na optymalizację kosztów ich utrzymania po wybudowaniu. Rolę doradcy prawnego UNIMOT Energia i Gaz przy tej transakcji pełniła Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.

Spółka UNIMOT Energia i Gaz, wspólnie ze spółką Naturalna Energia, zamierzają doprowadzić wszystkie projekty finansowane na podstawie umowy i nieposiadające jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę, do uzyskania takiego pozwolenia do końca III kwartału 2021 roku. Łączna wartość wszystkich projektów objętych umową, po wybudowaniu szacowana jest na około 350  mln zł, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen na poziomie 110 tys. MWh. Dalsze decyzje strategiczno-biznesowe dotyczące projektów farm fotowoltaicznych, w zakresie ich ewentualnej sprzedaży lub dalszej realizacji na podstawie uzyskanych pozwoleń, będą podejmowane w przyszłości z uwzględnieniem m.in. warunków rynkowych oraz możliwości finansowania.

Grupa UNIMOT jest już obecna na rynku OZE od maja 2020, gdy wystartowała z ofertą sprzedaży i instalacji paneli fotowoltaicznych pod marką AVIA Solar.  Od tego czasu łącznie sprzedano już 1,5 MW instalacji fotowoltaicznych, a do końca 2023 r. planowane jest osiągnięcie niemal 280 mln zł przychodów z tego biznesu. W sierpniu br. Grupa ogłosiła także, że planuje uruchomić w Sędziszowie Małopolskim własną linię produkującą panele fotowoltaiczne, które będą oferowane klientom pod marką AVIA Solar.

Źródło: Unimot