Harmonogram aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2022 r.

2 listopada 2022
Harmonogram aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2022 r.

Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2022 r. Grudniowe aukcje OZE będą przeznaczone tylko dla nowych instalacji.

W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu i Środowiska harmonogramu aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pierwsze dwie aukcje odbędą się 8 i 9 grudnia br. i przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i fotowoltaiki (w dwóch koszykach: dla instalacji o mocy poniżej i powyżej 1 MW).

Na 12 i 13 grudnia zaplanowano aukcje dedykowane źródłom wodnym, wykorzystującym biopłyny i geotermię, w koszykach dla mocy poniżej i powyżej 1 MW.

W kolejnej aukcji – 14 grudnia – będą mogły wziąć udział instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Jako ostatnie – 15 i 16 grudnia – zaplanowano aukcje dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Ogłoszenie każdej z sesji aukcji – zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii – zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Aukcje w 2022 r. będą przeznaczone wyłącznie dla instalacji tzw. nowych,co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027.

W siedmiu grudniowych aukcjach łącznie na sprzedaż trafi ok. 34 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 14,4 mld zł.

Źródło: URE

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika