Historia ustawy o OZE

19 lutego 2016

20 lutego 2016r. mija pierwsza rocznica uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa nie realizuje celu, w jakim została uchwalona. Daleki od doskonałości był długi proces legislacyjny i nawet nie skrywana niechęć, a czasami wręcz arogancja rządu wobec inicjatyw obywatelskich w energetyce. Opór rządu i potężnych monopoli został niemalże cudem przełamany, ale kosztem jakości regulacji. Jednak o ustawie, zgodnie z wynikami ostatnich badań wie aż 30% Polaków. Społeczeństwo wie o tej regulacji, a przy okazji więcej o całej energetyce z jednego powodu – z powodu wprowadzenia do niej, w dramatycznych okolicznościach, tzw. poprawki prosumenckiej, która dzięki taryfom gwarantowanym miała od 1-go stycznia br. umożliwić obywatelom i małym firmom bezpieczne inwestowanie w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 10 kW. Tak się nie stało. Sejm 28 grudnia ub. roku odroczył o 6 miesięcy wejście w życie tego przepisu, nie pytając obywateli.
Z okazji rocznicy uchwalenia po raz pierwszy w historii RP prosumenckich przepisów Instytut Energetyki Odnawialnej opracował kalendarium (kalendarium powstało na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w IEO. W znacznej mierze bazuje na informacjach publicznych publikowanych w serwisie IEO) burzliwych prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii: od prosumenckiego projektu ustawy z grudnia 2011 roku do uchwalenia poprawki prosumenckiej w dniu 20 lutego 2015 roku. Jest to historia o tym, jak trudno przebić się z nowymi ideami i z innowacjami w energetyce, ale też o tym, że nawet tam, gdzie rządzi prawo silniejszego, jest zawsze przestrzeń na dobrą zmianę.

 

Historia ustawy o OZE

Pierwsze koncepcje ustawy o OZE prezentowane przez utworzony w styczniu 2011 roku w Ministerstwie Gospodarki – Departament Energii Odnawialnej)
Styczeń 2011

Wstępny etap prac legislacyjnych nad projektem ustawy o OZE – wersja 1.0
22.12.2011

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad ustawą o OZE w wersji 2.0
27.07.2012

IEO proponuje stawki FiT oparte na analizach kosztu produkcji energii (LCOE)
13.09.2012

Ministerstwo Gospodarki  publikuje trzeci projekt ustawy o OZE w wersji 3.0 (2.0.1)
04.10.2012

Mały trójpak energetyczny ponownie w Sejmie
30.10.2012

Komisja sejmowa przyjęła „mały trójpak”
24.05.2013

IEO publikuje „Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku”
11.07.2013

Parlament przyjął „mały trójpak”
26.07.2013

Nowa wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii 4.1 (5.0)
12.11.2013

Kolejne wersje  projektu ustawy o OZE
29.01.2014 – 02.04.2014

Ustawa OZE przyjęta przez Radę Ministrów
08.04.2014

Ustawa o OZE do KE
06.05.2014

Projekt ustawy o OZE w sejmie
08.07.2014

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych
28.08.2014r.

Wysłuchanie publiczne ws. ustawy o OZE
15.09.2014

Posiedzenie prezydium komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o OZE
21.11.2014

Poseł Artur Bramora zgłasza poprawkę prosumencką do projektu ustawy o OZE
25.11.2014

Zwolennicy energetyki prosumenckiej piszą do posłów
13.01.2015

Drugie czytanie projektu ustawy o OZE w Sejmie
13.01.2015

Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii
16.01.2015

IEO. Koszty netto poprawki prosumenckiej wyniosą 550 mln zł
28.01.2015

Ustawa o OZE w Senacie. MG wnosi wniosek o odrzucenie poprawki prosumenckiej
29.01.2015

Głosowanie nad ustawą o OZE w Senacie
06.02.2015

Sejmowa Komisja rekomendowała przyjęcie poprawki do ustawy o OZE
17.02.2015

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o OZE i tym samym przyjął ustawę OZE i poprawkę prosumencką
20.02.2015