I Międzynarodowy Kongres Magazynowania Energii w Polsce

14 października 2016
I Międzynarodowy Kongres Magazynowania Energii w Polsce

Już w najbliższy czwartek, 20 października odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Magazynowania Energii w Polsce. Rejestracja on-line jest możliwa do poniedziałku 17 października do godz. 16.00 poprzez stronę Kongresu www.renexpo-warsaw.com/455.html

Dla czytelników Magazynu Fotowoltaika specjalna cena 110 PLN (cena regularna to 540 PLN) po podaniu kodu RENWA16-MagFot Ilość miejsc ograniczona.

Kongres będzie miejscem spotkania i dyskusji przedstawicieli regulatora, producentów magazynów energii, świata nauki, grup energetycznych, branży OZE, klientów końcowych, ale również dostawców technologii IT oraz usług telekomunikacyjnych. Celem kongresu jest zidentyfikowanie potencjału rynku magazynów energii w Polsce i wskazanie posunięć służących rozwojowi tego rynku. Zaprezentowane zostaną polskie rozwiązania służące magazynowaniu energii oraz inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez polskie grupy energetyczne.

Tematami Kongresu będzie również kwestia udziału magazynów energii w rynku mocy i rynku usług systemowych. Omówione zostaną rozwiązania w tym zakresie w innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, a w trakcie dyskusji panelowej nastąpi próba wskazania rekomendacji, jak uregulowania w tym zakresie mogłyby wyglądać w Polsce.

Ważnym tematem omawianym podczas Kongresu będą modele biznesowe stosowania magazynów energii w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przez prosumentów.

Rola magazynów energii w realizacji koncepcji klastrów energii będzie kolejnym ważnym tematem.

Nie zabraknie też informacji na temat trendów rynkowych.

Podczas Kongresu głos zabiorą m.in. prof. Jan Popczyk, prof. Grzegorz Benysek, Mieczysław Wrocławski, Dyrektor Departamentu Innowacji w Energa-Operator S.A., Jacek Suchenek, Wiceprezes ds. Realizacji w Qumak S.A., dr Christian Schnell, Piotr Ordyna, Doradca Zarządu ds. Regulacji w Tauron Dystrybucja S.A., Sven Albersmeier-Braun z SENEC.IES oraz Alan Atzberger z Sonnen. Swoje stanowiska wygłoszą oraz będą uczestniczyć w dyskusjach panelowych przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Rozwoju.

Moderatorem Kongresu jest ekspert rynku magazynowania energii, Barbara Adamska.

Szczegółowy program Kongresu na stronie http://www.renexpo-warsaw.com/455.html