Ignitis zainwestuje 50 mln euro w elektrownie słoneczne w Polsce

18 listopada 2021
Ignitis zainwestuje 50 mln euro w elektrownie słoneczne w Polsce

Międzynarodowy koncern energetyczny Ignitis Group rozwija swoją działalność w Polsce. Grupa ogłosiła decyzję o zakupie udziałów wybranych firm, które na krajowym rynku budują elektrownie słoneczne o łącznej mocy do 80 MW.

Za zgodą zarządu Ignitis Group, Ignitis Renewables niebawem zawrze warunkową umowę nabycia 100 proc. akcji spółek rozwijających projekty fotowoltaiczne w Polsce. Szacowana łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 50 mln euro.

– Polska jest jednym z priorytetowych rynków Grupy, na którym planujemy konsekwentny rozwój i stale poszukujemy atrakcyjnych przedsięwzięć w celu zwiększania potencjału produkcji zielonej energii. Inwestycja w elektrownie słoneczne w Polsce pozwoli nam na dalsze zwiększanie naszego potencjału w tym obszarze i osiągnięcie 4 GW zainstalowanych zielonych mocy wytwórczych do 2030 r. określonych w strategii Grupy – mówi Darius Maikštėnas, CEO Ignitis Group.

Zakupione projekty znajdują się obecnie w różnych fazach rozwoju, a ich termin realizacji komercyjnej (COD) szacowany jest na lata 2022-2023. Projekty będą funkcjonować na podstawie kontraktu różnicy kursowej (CfD) przyznanego przez polskiego regulatora lub długoterminowych umów na zakup energii (PPA).

Zamknięcie transakcji będzie uzależnione od spełnienia warunków przewidzianych w umowie, w tym zobowiązania strony sprzedającej do opracowania, budowy, zabezpieczenia CfD lub PPA oraz przygotowania elektrowni słonecznych do terminu realizacji komercyjnej (COD). Realizacja transakcji nabycia będzie zależała od osiągnięcia określonych w umowie etapów rozwoju i przyznanej wielkości kontraktu różnicy kursowej (CfD).

Przewidywany całkowity zwrot z inwestycji jest zgodny ze strategią Grupy dla takich projektów. Będzie to wysoki wynik jednocyfrowy lub niski dwucyfrowy.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika