II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

26 maja 2021
 II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

 II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025” odbędzie się w trybie stacjonarnym w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze, w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2021 r.

Celem II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025” będzie przedstawienie oczekiwań partnerów przemysłowych w obszarze badań naukowych oraz prac rozwojowych realizowanych przez polskie jednostki naukowe w obszarze PV w perspektywie do 2025 roku, przybliżenie dorobku tych podmiotów w kluczowej dla OZE dziedzinie nauki, techniki i przemysłu jaką jest fotowoltaika, wyeksponowanie w trakcie Konferencji aplikacyjnego charakteru badań naukowych oraz prac rozwojowych realizowanych przez krajowe ośrodki naukowe, stymulowanie procesów przepływu wiedzy i wyników badań naukowych pomiędzy krajowymi jednostkami naukowymi (instytutami PAN, uczelniami oraz instytutami badawczymi) a polskim sektorem dostawców towarów oraz usług PV, a w efekcie poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.

Konferencja podzielona zostanie na sesje główne i panelowe dedykowane szczegółowej problematyce aplikacyjnej wyników badań naukowych w działalności operacyjnej przedsiębiorstw oraz sesję porterową dla doktorantów. Sesje panelowe będą miały na celu intensyfikację współpracy nauki i przedsiębiorstw, a w konsekwencji podjęcie działań w celu tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych realizujących projekty B+R+I. Wszyscy uczestnicy Konferencji zostaną zaproszeni do udziału w opracowaniu „Forsightu technologicznego polskiej branży PV”.

Projekt „Organizacja II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025″ oraz opracowanie forsightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku” finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2020-2021.

Z polskich producentów będą miedzy innymi: Bruk-Bet FOTOWOLTAIKA, SELFA GE S.A., JBGPV.

 

Więcej o wydarzeniu:

http://www.dialog-pv.pl/