II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

17 sierpnia 2020
II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

Rytro 12-15 października 2025 r.

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do rejestracji zgłoszeń uczestników II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przeprowadzenia procesu rejestracji w zakładce „Formularz Rejestracji” na stronie internetowej Konferencji pod adresem: dialog-pv.pl w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Dysonujemy następującymi limitami miejsc dla poszczególnych kategorii uczestników: pracownicy naukowi – 50, przedsiębiorcy – 50, doktoranci – 20. W przypadku wypełnienia listy zgłoszeń w ramach ww. limitów, zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia kolejnych zgłoszeń na liście rezerwowej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny – Konferencja jest elementem Projektu Organizacja II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025” oraz opracowanie forsightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku finansowanego w Programie Ministra Nauki i Wyższego DIALOG.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie innowacyjnego potencjału krajowego sektora fotowoltaiki poprzez wymianę informacji i w konsekwencji intensyfikację współpracy pomiędzy podmiotami z branży PV – jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami.

Szczegóły: www.dialog-pv.pl