II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

30 września 2020
II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 Komitet Organizacyjny II Konferencji Nauki i Przemysłu Fotowoltaika 2025 podjął decyzję o przeniesieniu organizacji tego wydarzenia na II kwartał 2021 roku.
Szczegóły dot. daty i miejsca Konferencji będą na bieżąco zamieszczane na stronie projektu dialog-pv.pl oraz w mediach społecznościowych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny – Konferencja jest elementem Projektu Organizacja II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025” oraz opracowanie forsightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku finansowanego w Programie Ministra Nauki i Wyższego DIALOG.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie innowacyjnego potencjału krajowego sektora fotowoltaiki poprzez wymianę informacji i w konsekwencji intensyfikację współpracy pomiędzy podmiotami z branży PV – jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami.

Szczegóły: www.dialog-pv.pl