...

Informacja o naborach wniosków w roku 2021 przez NFOŚiGW

5 marca 2021
Informacja o naborach wniosków w roku 2021 przez NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej przekazał informację o naborach wniosków  roku 2021 w ramach:
  • Programów priorytetowych NFOŚiGW;
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;
  • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014 – 2021;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW. Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Według przedstawionych informacji, planowany nabór do Programu Mój Prąd rozpocznie się z początkiem lipca 2021 r.

Informacja o naborach w roku 2021