innogy kupi energię odnawialną od małych wytwórców

29 października 2019
innogy kupi energię odnawialną od małych wytwórców

Po udanym, ubiegłorocznym rozpoczęciu współpracy z wytwórcami produkującymi energię elektryczną w źródłach OZE, innogy Polska intensyfikuje działania zmierzające do dalszej dywersyfikacji portfela. Firma zaprasza do współpracy kolejnych inwestorów wytwarzających energię elektryczną w  turbinach wiatrowych, panelach fotowoltaicznych oraz biogazowniach.

Zakup energii odnawialnej

Zwiększenie wolumenu energii pozyskiwanej  ze źródeł odnawialnych stanowi jeden z kluczowych elementów strategii Spółki w kolejnych latach.  Koncentrowanie się na zakupie energii bezpośrednio od małych wytwórców motywowane jest potrzebą dostosowania się do zmian zachodzących na rynku oraz chęcią prowadzenia innowacyjnej, przyjaznej środowisku działalności.

– Przeprowadziliśmy szereg analiz dotyczących oczekiwań wytwórców sektora OZE, dzięki czemu dziś, dbając o dostosowanie sposobu rozliczeń do preferencji klienta, jesteśmy w stanie przedstawić ofertę szytą na miarę, ściśle uwzględniającą bieżące trendy rynku hurtowego  – komentuje Piotr Grzejszczak, Senior Manager z innogy Polska.

Oferta Ekoźródło

Nowa oferta innogy Polska opiera się na zakupie energii od niewielkich producentów, którzy posiadają panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe lub biogazownie. Okres trwania umowy ustalany jest indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb. Klient otrzymuje kompleksową obsługę w zakresie prognozowania produkcji i bilansowania handlowego. Wytwórca ma również możliwość sprzedaży energii z gwarancją pochodzenia.

Dla wytwórców zainteresowanych współpracą, innogy Polska uruchomiła formularz kontaktowy dostępny tutaj.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika