innogy z umowami na 1 MWp w fotowoltaice

12 maja 2017
innogy  z umowami na 1 MWp w fotowoltaice

Niespełna miesiąc wystarczył innogy Polska na podpisanie umów na instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów o łącznej mocy przekraczającej 1 MWp. Mikroelektrownie zakontraktowane przez innogy Polska będą mogły wyprodukować około 1 GWh zielonej energii elektrycznej w skali roku, co z kolei oznacza oszczędność emisji CO2 na poziomie 810 ton1. Sprzedaż, wspierana kampanią edukacyjno-promocyjną, znacznie przekroczyła zakładany poziom.

1 marca 2017 r. innogy Polska rozpoczęła kampanię edukacyjno-promocyjną „Włącz energię słoneczną w swoim domu”, której celem było zachęcenie warszawiaków do inwestycji w fotowoltaikę prosumencką. Do końca I kwartału 2017 roku możliwe było ubieganie się o dofinansowanie instalacji z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, co stanowiło dodatkowy czynnik zachęcający do podjęcia inwestycji. Dodatkowo w ramach powiązanego produktu „Energia ze słońca”, Klienci indywidualni mogą otrzymać 3000 kWh darmowej energii, do wykorzystania do końca 2018 roku2.

W kampanii wykorzystane zostały różne kanały dotarcia, od outdooru, poprzez radio i prasę, a kończąc na Internecie i mediach społecznościowych. W niespełna miesiąc innogy Polska otrzymała od Klientów indywidualnych ponad 1500 zapytań dotyczących instalacji fotowoltaicznych. Ostatecznie liczba podpisanych umów dwukrotnie przekroczyła założony cel.

„Wyniki kampanii odwołującej się do korzyści wynikających z produkowania własnej energii elektrycznej dzięki mikroelektrowni fotowoltaicznej znacznie przewyższyły nasze oczekiwania. Analizując liczbę osób, które zaufały innogy Polska i zdecydowały się na nasze kompleksowe usługi, widzimy, że Warszawiacy są coraz bardziej świadomi, oczekują ekologicznych rozwiązań i są gotowi zainwestować w technologie przyszłości takie jak fotowoltaika. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mikroelektrownia słoneczna jest coraz tańsza, a zaproponowany model finansowania, dla instalacji o mocy ok. 3 kWp sprawia, że cena wynosi ok. 210 zł miesięcznie3 – mówi Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, innogy Polska.

innogy Polska wprowadziła instalacje fotowoltaiczne do swojej oferty pod koniec 2014 roku, ale wtedy były one skierowane do Klientów biznesowych. W 2016 roku wdrożono produkt dla Klientów indywidualnych. Dzięki działaniom edukacyjnym skierowanym do potencjalnych Klientów zwiększa się społeczna świadomość o korzyściach związanych z produkcją energii elektrycznej z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych. Domowy system fotowoltaiczny o mocy ok. 3 kWp zwiększa niezależność energetyczną inwestora i zapewnia oszczędność na zakupie energii elektrycznej przez okres ponad 25 lat. Wielkość wyprodukowanej energii przez taką instalację odpowiada nawet 100-procentom zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwie domowym4. Instalacja tej mocy umożliwia wyprodukowanie ponad 3 000 kWh energii i oszczędność emisji CO2 na poziomie 2,4 tony w skali roku.

„W Polsce roczna produkcja energii elektrycznej na poziomie ok. 1 MWh z 1 kWp instalacji jest jak najbardziej realna. Możemy powołać się na przykład Klienta biznesowego, u którego produkcja energii elektrycznej w okresie roku, od początku marca 2016 do końca lutego 2017, wyniosła 39,28 MWh przy instalacji o mocy 40 kWp. Te dane przemawiają do świadomych, potencjalnych Klientów. Warto dodać, że nie wszystkie z podpisanych umów dotyczą lokalizacji na terenie Warszawy i nie wszyscy Klienci chcieli też ubiegać się o dofinansowanie” – dodaje Michał Skorupa, menadżer odpowiedzialny za rozwój fotowoltaiki w innogy Polska.

Korzystanie z energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną nie wiąże się z wymianą instalacji elektrycznej w budynku, a samo urządzenie jest bezobsługowe i praktycznie nie generuje kosztów eksploatacyjnych. Moduły fotowoltaiczne z oferty innogy Polska po 25 latach będą miały moc na poziomie 80% nominalnej mocy wyjściowej. Mowa zatem o technologii, która przynosi oszczędności w gospodarstwie domowym w bardzo długim horyzoncie czasowym.

Prawdopodobnie od września 2017 roku w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ponownie będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wysokość bezzwrotnej dotacji, w rundzie zakończonej 31 marca 2017 r., mogła wynieść do 40% wartości inwestycji, a w przypadku instalacji fotowoltaicznych maksymalnie 15 tys. zł.

Więcej informacji na temat oferty fotowoltaicznej innogy Polska znajduje się na stronie http://www.innogy/pl/energia-ze-slonca oraz w Salonach innogy.

 

1 Emisja dwutlenku węgla – 0,81t/MWh na podstawie danych KOBIZE
2 Darmowa energia na rok – to pakiet 3000 kWh energii elektrycznej (nie uwzględnia opłaty handlowej i opłat dystrybucyjnych) co odpowiada przeciętnemu rocznemu zużyciu energii elektrycznej dla domu jednorodzinnego w Warszawie (średnie roczne zużycie energii w domu jednorodzinnym wynosi 3-5MWh). Warunkiem otrzymania darmowej paczki energii jest podpisanie umowy kompleksowej lub podpisanie aneksu do umowy kompleksowej na warunkach produktu „Stabilny Prąd”.
3 210 złotych – to miesięczna rata kredytu przy maksymalnym czasie kredytowania 120 miesięcy i koszcie instalacji około 17 300 PLN brutto dla instalacji o mocy ok. 3kWp
4 Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, bez uwzględnienia ogrzewania, wynosi od 1500 (mieszkanie w bloku) do 4000 (duży dom jednorodzinny) kWh rocznie.

 

Źródło: innogy