Innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne dla każdego

28 marca 2018
Innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne dla każdego

Green Genius, firma należąca do Modus Energy, międzynarodowego lidera w dziedzinie produkcji i dystrybucji energii odnawialnej, wprowadza na rynek pierwsze w Europie rozwiązanie solar-as-a-service, dając Polakom łatwy dostęp do taniej i najbardziej ekologicznej energii słonecznej.

Oferta Green Genius obejmuje bezpłatną instalację paneli fotowoltaicznych wraz z całościowym serwisem. Jak zamówić? Zainteresowani wypełniają formularz on-line na stronie www.greengenius.pl. Resztą zajmują się eksperci Green Genius: oszacowują możliwości dachu, przygotowują projekt i wizualizacje. Kompletują i składają wymagane dokumenty oraz opłacają wymagane należności. Na koniec instalują panele i podłączają je do sieci. Całość produktu i usługi jest całkowicie bezpłatna. Nie ma opłat wstępnych ani instalacyjnych. Są za to natychmiastowe korzyści: do 15% niższe opłaty za prąd praktyczny od pierwszego dnia uruchomienia instalacji, uniezależnienie od wzrostu cen i dołączenie do grona producentów czystej energii.

Wysokiej jakości panele, zdalny system monitoringu oraz profesjonalne usługi serwisowe to wyznaczniki oferty Green Genius. Całość oparta jest na zaawansowanych technologiach, które umożliwiają efektywne i szybkie zarządzanie procesem od momentu otrzymania wniosku przez uruchomienie instalacji aż do bieżącego czuwania nad stuprocentową efektywnością całości. Potencjalni konsumenci nie są zobowiązani żadnymi deklaracjami. Po podpisaniu umowy można ją rozwiązać w każdej chwili, z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, bez konsekwencji. W tym czasie firma załatwia wszystkie formalności i demontuje panele na swój koszt.

W Polsce słońce świeci średnio przez 1600 godz. w roku, a moc jego promieniowania to 1000 W/m2. Tymczasem dachy z panelami fotowoltaicznymi to rzadkość polskiego krajobrazu. Mamy 30 tys. instalacji na 5 mln. domów! To tylko 0,6% całego potencjału, który zamierza uruchomić Green Genius. Innowacyjnej, fotowoltaicznej rewolucji jako pierwsi doświadczą Polacy oraz Litwini. Wkrótce oferta będzie dostępna dla mieszkańców pozostałych krajów Europy.

Fot. PNEC

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika