Innowacyjny system budowy elektrowni słonecznych

3 sierpnia 2021
Innowacyjny system budowy elektrowni słonecznych

Modular Arc System to innowacyjny system budowy elektrowni słonecznych. MarcS może być stosowany jako rozwiązanie hybrydowe, które w zupełnie nowy sposób łączy rolnictwo i fotowoltaikę. MarcS PV to efekt 20 lat doświadczenia w budowaniu wysokiej jakości systemów solarnych.  Twórcą produktu jest firma Goldbeck Solar GmbH, jeden z laureatów tegorocznej edycji Intersolar AWARD  2021.

Wyjątkowa innowacja technologiczna

Najważniejszą innowacją technologiczną jest integracja modułów fotowoltaicznych w ramach podkonstrukcji, która tworzy solidną całość w formie łuku, statycznie stabilną i tanią w budowie. Przesuwny charakter łuku modułowego otwiera różne możliwości wykorzystania systemu, a także usprawnia instalację. MarcS wykorzystuje moduł i powierzchnię nad którą jest zainstalowany bardziej efektywnie niż inne konwencjonalne opcje.

To nowe rozwiązanie, którego nie można porównać z żadnym istniejącym systemem fotowoltaicznym.

Opis produktu i funkcjonalności

System składa się z rzędów modułów fotowoltaicznych, które w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów fotowoltaicznych mają konstrukcję łukową. Jest to strukturalnie korzystny układ. Łączy moduły z podkonstrukcją, tworząc stałą część statyczną, która może mieć rozpiętość do 9 m. System szynowy przenosi łuki modułowe, które można swobodnie przesuwać na dużych powierzchniach. Moduły są zorientowane na wschód i zachód pod różnymi kątami nachylenia i uzyskują w jednym kierunku uzyski kWh konwencjonalnych systemów fotowoltaicznych. Przestrzeń pod modułami można wykorzystać do różnych celów.

Rozstaw kolumn nośnych wynosi do 9 m lub jeden słup wsporczy na 20m ². w zależności od wielkości modułów. Wydajność z 1 ha powierzchni to powyżej 2 MWp, pokrycie powierzchni do 100%, wysokość konstrukcji systemu 2,50 do 3,50 m². W Holandii produkcja energii do 1,9 mln kWh/ha/rok.

Ta innowacja wymaga niewielkiej ilości materiału, jest niedroga, elastyczna i pomaga zwielokrotnić wykorzystanie gruntów i korzyści ekonomiczne. Jest to zrównoważone rozwiązanie kombinowane, system fotowoltaiczny przyszłości.

Przyszłe rozszerzenia funkcjonalne

 • System gospodarki wodnej: w tym pobór, przechowywanie i selektywna dystrybucja wody dla roślin i zwierząt.
 • Oświetlenie LED: sterowane źródło światła dla roślin i zwierząt, system doboru filtrów, oświetlenie pomieszczeń magazynowych lub do innych celów.
 • Zautomatyzowane systemy pomocnicze: takie jak roboty żniwne lub roboty do samodzielnego usuwania chwastów bez pestycydów, które poruszają się samoczynnie po systemie szynowym.
 • Szklarnia: dzięki ścianom bocznym MarcS można elastycznie przekształcić w sezonowy ogród zimowy.
 • Dodatkowe przestrzenie dla zwierząt gospodarskich.
 • Rozbudowa magazynów.
 • Sterowanie pogodowe: rozszerzenie o sterowanie ruchem poprzez automatykę zależną od pogody.

MarcS dla rolnictwa

Zmiany klimatyczne wraz z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, regulacjami prawnymi i zmniejszającą się dostępnością dużych obszarów kierują uwagę na podwójne użytkowanie obszarów rolniczych. Rozwiązanie technologiczne Agri-PV wytwarza energię elektryczną
z odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce, nie zabierając przestrzeni potrzebnej do produkcji żywności.

Najważniejszymi zaletami łącznego wykorzystania modułów MarcS z rolnictwem są:

 • Bezpieczeństwo upraw i zwierząt: nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak grad, susza czy ulewny deszcz, fale upałów i nadmierne promieniowanie słoneczne.
 • Wcześniejsze/opóźnione zbiory: atrakcyjne ceny sezonowe można osiągnąć dzięki lepszej kontroli temperatury i światła, a tym samym cykli zbiorów.
 • Optymalizacja hodowli i upraw: ich jakość można zoptymalizować poprzez połączenie fotowoltaiki i rolnictwa. Rośliny i zwierzęta rozwijają się lepiej, ponieważ są mniej podatne na parowanie wody lub ptaki drapieżne.
 • Montaż: MarcS zrewolucjonizuje sposób budowy elektrowni słonecznych. System przeznaczony jest do montażu automatycznego lub półautomatycznego. Gwarantuje to dokładność i jakość procesu.
 • Elastyczna kontrola : podczas instalacji MarcS do jednorazowego użytku wszystkie rzędy są całkowicie zakryte łukami modułowymi, aby zapewnić maksymalną produkcję energii. W rozwiązaniach hybrydowych łuki modułowe można montować w taki sposób, aby przestrzeń do przemieszczania systemu pozostała wolna i można ją było wykorzystać do innych celów. Przesuwanie rzędów łuków uwalnia podłoże do innych celów.
 • Poprawa wydajności modułów poprzez instalacje: system pomaga obniżyć temperaturę modułów, co optymalizuje wydajność. Zmniejsza się wpływ wiatru i kurzu.
 • Wzrost efektywności ekonomicznej: sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej to dodatkowy dochód dla rolnika. System MarcS został opracowany wspólnie z rolnikami i dlatego jest szczególnie dobrze dostosowany do potrzeb rolnictwa. Już teraz przewiduje wykorzystanie robotów do dalszych etapów rozwoju.
 • Bezpieczeństwo instalacji:  łukowy kształt zapewnia systemowi doskonałą stabilność statyczną. Nacisk rozkłada się na kolumny nośne, co zwiększa wytrzymałość na ściskanie. Nie są wymagane irytujące słupki i belki pod łukami, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas eksploatacji i konserwacji oraz zmniejsza ryzyko wypadków. Na wczesnym etapie rozwoju testujemy łuki pod kątem obciążenia śniegiem i wiatrem oraz przeprowadzamy pomiary elektroluminescencyjne w specjalnie opracowanej ramie testowej.

System MarcS może być eksploatowany jako alternatywa dla klasycznego systemu wschód/zachód,  część hybrydowego zastosowania w rolnictwie,  system rolno-PV lub w dalszym połączeniu z hodowlą zwierząt. MarcS umożliwia zatem wytwarzanie czystej energii w produkcji żywności i hodowli zwierząt.

Pierwszy system MarcS został już wdrożony w Holandii i jest w fazie testów. Sprzedaż na rynku holenderskim ma się rozpocząć w 2022 roku. Następnie produkt będzie dostępny na rynku międzynarodowym.

Źródło: goldbecksolar.com

fb: goldbecksolargmbh

Opracowanie: Mirosław Grabania

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika