Inteligentna stacja transformatorowa

27 września 2018
Inteligentna stacja transformatorowa

Inteligentna Stacja Transformatorowa SPS z podziemnym magazynem energii zaprojektowana i wybudowana przez ZPUE SA została po raz pierwszy zaprezentowana podczas 31. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB.

Stacja znajduje się na placu przed główną siedzibą ZPUE. Oprócz niewielkiego budynku, w którym znajdują się nowoczesna aparatura oraz podziemne magazyny energii, zainstalowano także panele fotowoltaiczne (na dachu stacji) oraz turbinę wiatrową oddaloną o kilkadziesiąt metrów. Na zakładowym parkingu znajduje się także ładowarka do pojazdów elektrycznych zasilana w energię z SPS.

SPS umożliwia magazynowanie energii zarówno poprzez pobieranie jej z sieci dystrybucyjnej w tańszej taryfie nocnej, jak i z odnawialnych źródeł energii. Z zapasów można korzystać poza czasem generacji lub w przypadku braku zasilania spowodowanego np. awarią sieci.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika