Jak przyspieszyć transformację cyfrową w Europie? Sektor energetyczny liderem zmian

23 marca 2020
Jak przyspieszyć transformację cyfrową w Europie? Sektor energetyczny liderem zmian

O przyszłości europejskiego przemysłu i energetyki dyskutowali eksperci z całej Europy podczas 12. Forum Gospodarczego Time w Warszawie.

  1. Forum Gospodarcze Time zgromadziło najważniejszych ekspertów z branży. Reprezentanci instytucji publicznych z Polski i Unii Europejskiej oraz przedstawiciele świata biznesu spotkali się w Warszawie. Jednym z kluczowych obszarów tematycznych była kwestia cyfrowego rozwoju Europy. Szczególnie ważne okazały się zagadnienia regulacji prawnych i sposobów wsparcia konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Cyfrowa transformacja powinna stać się siłą napędową Europy. Silna i proaktywna polityka w takich sektorach, jak przemysł pomoże Unii Europejskiej i firmom z naszego kontynentu stać się realnymi liderami cyfrowej transformacji – powiedział Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric na Klaster Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy.

Zdaniem ekspertów Unia Europejska z jednej strony powinna pozostać otwarta, ale z drugiej nie może być naiwna w obszarze konkurencji.

Mamy szansę przeciwstawić się polityce protekcjonizmu, która rozwija się w niektórych częściach świata. Powinniśmy wciąż wspierać otwarty rynek, ale oczekiwać także sprawiedliwych zasad od innych graczy. Potrzebujemy struktury, która pomoże nam chronić się przed nieuczciwą konkurencją, a z drugiej strony nie ograniczy otwartego rynku ze wszystkimi jego korzyściami – dodał Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric.

Różnice legislacyjne między różnymi europejskimi rynkami istnieją i są dla firm wyzwaniem. Eksperci podkreślili, że sektor energetyczny ma szansę na dynamiczny rozwój. Warunkiem jest stworzenie jednolitych ram prawnych w całej Unii Europejskiej.

Przemysł 4.0 I Internet Rzeczy (ang. IoT) to początek tzw. networked economy, czyli gospodarki sieciowej – powiedział Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric. – W 2020 roku organizacje w Europie wydadzą ponad 271 miliardów dolarów na cyfrową transformację[1]. Aby ten proces przebiegał skutecznie potrzeba nie tylko inwestycji, ale także odpowiednich przepisów prawnych – szczególnie w sektorze energetycznym – dodaje.

Energetyka w większości europejskich krajów już przechodzi albo za chwilę będzie doświadczać potężnej transformacji cyfrowej.

Scentralizowane, oparte na węglu sieci energetyczne, będą stopniowo przekształcać się w systemy zdecentralizowane, oparte na energii odnawialnej. Taka zmiana będzie wymagać inwestycji oraz właściwej legislacji. Kluczowym jest też przebudowanie i zmiana kompetencji pracowników w tym obszarze.

[1] IDC, Future Scope 2020

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika