Jedna z największych instalacji PV w Warszawie

29 lipca 2019
Jedna z największych instalacji PV w Warszawie

Na dachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  ministerstwa powstanie jedna z największych instalacji fotowoltaicznych w Warszawie, a sam budynek zostanie poddany gruntownej termomodernizacji.

Produkcja własnej energii ma ruszyć jesienią. Na początku sierpnia br. zostanie ogłoszony przetarg na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych. Przedsięwzięcie uzyskało zgodę Konserwatora Zabytków. Przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej zostanie docieplony stropodach w celu zniwelowania strat ciepła w ramach jednego z zadań termomodernizacyjnych budynku ministerstwa. Do końca lipca ma być gotowy projekt budowlany, który będzie szczegółowo określał parametry instalacji oraz magazynu.

Projekt zakłada wykonanie instalacji o łącznej mocy ok. 150 kWp , składającej się z trzech mikroinstalacji po 50 kW każda. Cała instalacja składać się będzie z 528 modułów o mocy 300 Wp każdy. Rocznie na dachu MPiT wytwarzane więc będzie niemal 7% zużycia energii elektrycznej z 2018 r. Uwzględniając koszty sprzedaży i dystrybucji energii (0,47 PLN/kWh – cena energii + 0,20 PLN/kWh – cena dystrybucji), rocznie generowana przez MPiT oszczędność dla podatników wynosić będzie ok. 100 tys. zł.

Elektrownia słoneczna MPiT pozwoli zredukować emisję CO2 o ok. 120 ton rocznie, co przeniesie się dodatkowo na oszczędność w wysokości ok. 12 tys. zł rocznie z tytułu podatku emisyjnego UE, jakim jest opłata za uprawnienia do emisji CO2.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika