Karta wyników niezawodności modułów fotowoltaicznych 2022 – wyniki 8 edycji

18 maja 2022
Karta wyników niezawodności modułów fotowoltaicznych 2022 – wyniki 8 edycji

Ósma edycja karty wyników niezawodności modułów fotowoltaicznych opublikowana przez PV Evolution Labs (PVEL), prezentuje 25 producentów którzy dostarczyli do testowania 122 modele modułów fotowoltaicznych. Pomimo trudnych warunków rynkowych, w testach wzięła udział rekordowa liczba producentów.

Każdego roku karta wyników PVEL wyróżnia producentów, którzy produkują moduły fotowoltaiczne o najlepszych parametrach, sprawdzanych w niezależnych testach laboratoryjnych i terenowych. Rankingi opierają się na danych dotyczących wydajności i niezawodności modułów fotowoltaicznych w oparciu o Programy Kwalifikacji Produktów (PQP) PVEL oraz wynikach testów prowadzonych w laboratoriach i w terenie.

Metodologia stosowana przez PVEL jest spójna. Testowanie i rankingowanie modułów PV opiera się jak co roku na Programie Kwalifikacji Produktów (PQP). Proces pomaga kupującym konsekwentnie, rokrocznie porównywać produkty zestawiane w postaci karty wyników niezawodności modułów fotowoltaicznych. PVEL ma własny program kwalifikacji produktów, stosowany do oceny modułów PV zgłoszonych przez producentów do procedury testowej.

PQP PVEL został zaprojektowany w sposób wyjątkowo surowy dla rynku fotowoltaiki. Zapewnia wiarygodne dane, pomagając wykonawcom, inwestorom, użytkownikom końcowym fotowoltaiki oraz właścicielom aktywów wybrać te marki modułów fotowoltaicznych które mają najwyższą wydajność oraz najlepsze parametry techniczne i wytrzymałościowe. PVEL przeprowadza rzetelną i spójną serię testów metodycznych, oferując obiektywne oceny dostawców oraz rygorystyczną analizę „due diligence”.

Testy PVEL wykraczają poza badania typów modeli modułów fotowoltaicznych obejmując ocenę materiałów użytych do ich produkcji. Takie podejście zapewnia kupującym możliwość świadomego wyboru określonych produktów, spośród wszystkich sprawdzonych w złożonym procesie testowania.

Producenci modułów PV pokonali w 2021 r. znaczące wyzwania, przeszkody i trudności, od niestabilności w łańcuchu dostaw surowców po wąskie gardła logistyczne. Jedna z przeciwności dotyczyła surowców, m.in. szkła fotowoltaicznego. Pod koniec 2020 r. ceny szkła PV zaczęły znacząco wzrastać. Było to spowodowane zwiększonym popytem na moduły. Dostawy czasowo spadły także z powodu przestawiania się na technologię produkcji cieńszego szkła. Jednak dość szybko rozwiązano problemy techniczne i technologiczne oraz uruchomiono nowe moce produkcyjne. Ceny spadły na początku 2021 r. i od tego czasu pozostają względnie stabilne, pomimo ciągłych nowych wyzwań produkcyjnych.

W tym roku rekordowa liczba producentów osiągnęła bardzo dobre wyniki w testach niezawodności i wydajności energetycznej. PVEL zaobserwował także niepowodzenia w testach w ramach PQP. Podczas gdy mniej producentów doświadczyło awarii w porównaniu z kartą wyników 2021 r., jedna czwarta modułów doznała co najmniej jednej awarii podczas testów. Najwięcej awarii wystąpiło podczas sekwencji testowej wilgotnego ciepła.

Opracowano na podstawie materiałów PVEL

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika