Karta wyników niezawodności modułu fotowoltaicznego 2021

27 lipca 2021
Karta wyników niezawodności modułu fotowoltaicznego 2021

Siódma edycja karty wyników niezawodności modułów fotowoltaicznych PVEL opublikowana 27 maja 2021 r., zawiera rekordową liczbę 26 najlepszych wykonawców i wskazuje wiele możliwości poprawy jakości modułów fotowoltaicznych.

Zmiany klimatyczne skłaniają kraje i firmy do ambitnych celów w zakresie czystej energii, z tego powodu rozwój energetyki słonecznej musi być kontynuowany. Jednak szybki wzrost liczby instalacji nie jest pozbawiony ryzyka. Jest to związane z koniecznością zwiększania zdolności produkcyjnych przez wytwarzających moduły fotowoltaiczne, co wpływa na pojawiające się błędy na liniach produkcyjnych. Obecny poziom produkcji modułów  wymaga lutowania 100 milionów ogniw każdego dnia.

Niezawodność wydajności modułów fotowoltaicznych może zagwarantować  rygorystyczna kontrola procesu produkcyjnego i dobrze wykonanych komponentów. Pominięcie przez producentów etapu kontroli jakości lub używanie  materiałów niespełniających norm, stwarza prawdopodobieństwo przedwczesnego uszkodzenia modułów.

Dzisiejsze urządzenia wykorzystują technologie i komponenty, które nie istniały 25 lat temu, a długoterminowej niezawodności nowych  modułów fotowoltaicznych nie można potwierdzić na podstawie zebranych danych terenowych.

Testy laboratoryjne PVEL symulują i przyspieszają warunki środowiskowe w celu odtworzenia ewentualnej awarii w terenie.

Awarie skrzynki przyłączeniowej

Najwyższym wskaźnikiem awaryjności części, u jednej trzeciej producentów,  była awaria skrzynki przyłączeniowej.

Wysokie wskaźniki awarii skrzynek przyłączeniowych w PQP (Product Qualificaton Program) są szczególnie niepokojące, ponieważ większość uszkodzeń została stwierdzona po wyjęciu z pudełka jeszcze przed testowaniem. Sugeruje to, że jakość i konstrukcja skrzynki przyłączeniowej są często pomijane w kontroli procesu produkcyjnego. Awarie skrzynki przyłączeniowej obejmowały słabe uszczelnienie pokrywy skrzynki, awarie mokrego wycieku pochodzącego od kleju lub wilgoci wewnątrz  skrzynki przyłączeniowej oraz awarie diody obejściowej (bocznikowej).

Możliwą przyczyną zwiększonej liczby awarii jest to, że niektóre etapy produkcji skrzynek przyłączeniowych są trudne do zautomatyzowania. Skrzynki połączeniowe są zwykle instalowane i uszczelniane ręcznie, nawet w najnowocześniejszych fabrykach, w których inne procesy są zautomatyzowane. Co więcej, przed 2018 r. zazwyczaj instalowano jedną skrzynkę przyłączeniową na moduł. Większość nowoczesnych modułów zawiera trzy skrzynki połączeniowe, aby wykorzystać elektryczne właściwości ogniw pół ciętych. Wymagane jest jej precyzyjne umieszczenie. Niedokładna praca ręczna w tym procesie może skutkować defektami.

Awarie te były obserwowane wizualnie przed testami, co stanowi prosty punkt kontrolny dla instalatorów gdy moduły fotowoltaiczne są rozpakowywane ma miejscu inwestycji.

Analiza wszykich badanych parametrów modułów zostanie zamieszczona w wydaniu wrześniowym Magazynu Fotowoltaika.

Zaprenumeruj.

Źródło:

2021-PV-Module-Reliability-Secaredcard_May-27-21

modulescarecard.pvel.com

oprac. Mirosław Grabania