KEZO

12 lipca 2020

  

 

Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

Adres: ul. Akademijna 27, 05-110 Jabłonna

tel.: 22 434 62 61

kontakt@kezo.pl

www.kezo.pl