Kiedy opłaca się stosować OZE w małej firmie?

27 lutego 2017
Kiedy opłaca się stosować OZE w małej firmie?

Na to pytanie odpowie szkolenie organizowane wspólnie z Instytutem Energetyki Odnawianej. Poruszone zostaną zarówno aspekty ekonomiczne, jak i techniczne opłacalności inwestycji w OZE w świetle Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie PIIB 9:  Szkolenie dla firm obciążanych nadmiernymi kosztami zakupu energii elektrycznej. Kiedy opłaca się stosować odnawialne źródła energii w małej firmie, sala D, I piętro nad halą 4

10:30 – 11:00    Wpływ znowelizowanej Ustawy o odnawialnych źródłach energii na rynek energetyki odnawialnej  – wygrani i przegrani w segmentach rynku wspieranych w ramach opustów, aukcji oraz w warunkach autokonsumpcji ze sprzedażą nadwyżek energii po cenach rynkowych – Grzegorz  Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

11.00 – 11:30    Podstawy prawne wykonywania działalności gospodarczej związanej z produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby i sprzedażą nadwyżek – Grzegorz  Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

11:30 – 13:00     Przerwa

13:00 – 13:30     Ceny zakupu energii i taryfy energetyczne dla gospodarstw domowych i dla firm  – trendy i prognozy cen i kosztów energii – Grzegorz  Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

13:30 – 14:00    Odnawialne źródła energii  jako instrument zwiększenia efektywności energetycznej  i obniżenia rachunków za energię w małych firmach – wyniki analiz ekonomicznych dla modelu biznesowego autoproducenta energii i prosumenta indywidualnego – Paweł Bartoszewski, Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

14:00 – 15:00    Małe instalacje i mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii – rozwiązania dla firm, przykłady sprawdzonych praktyk – prezentacje firm

REJESTRACJA 

kontakt do organizatora :

Agencja SOMA  tel. 22 649-76-69