Klastry energii – szkolenie

20 lipca 2017
Klastry energii – szkolenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs

zaprasza na szkolenia dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

(Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17)

Termin szkolenia do wyboru:

  • 10 sierpnia 2017 r. godz. 9:30-15:30; rejestracja od godz.09:00
  • 04 września 2017 r. godz. 9:30-15:30; rejestracja od godz.09:00

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia:

  • procedura i kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego

Terminy zgłoszeń:

  • na szkolenie w dniu 10 sierpnia do dnia 7 sierpnia do godz. 15.30
  • na szkolenie w dniu 04 września do dnia 30 sierpnia do godz. 15.30

Szkolenie jest bezpłatne.