...

Kolejne elektrownie PV oddane do użytku

12 lipca 2019
Kolejne elektrownie PV oddane do użytku

Pod koniec czerwca br. firma Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zakończyła budowę sześciu wielkopowierzchniowych elektrowni fotowoltaicznych Polsce o łącznej mocy 5,492 MW oraz wprowadziła pierwsze kilowatogodziny energii elektrycznej do sieci.

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. była odpowiedzialna za etap planowania, rozwoju i realizacji inwestycji, a w przypadku trzech elektrowni była również generalnym wykonawcą. Zespół Vortex Energy przygotował wszystkie projekty do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii z OZE oraz pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację trzech z tych projektów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie projekty powstawały w tym samym czasie, ich budowa trwała około trzech miesięcy. W ramach podłączenia do sieci zrealizowanych elektrowni fotowoltaicznych firma współpracowała jednocześnie z czterema różnymi operatorami systemu elektroenergetycznego.

Szczegóły zrealizowanych inwestycji:

  • ES Zacisze I i ES Zacisze II – województwo zachodniopomorskie, moc zainstalowana 0,845 MW i 0,728 MW,
  • ES Dębica – województwo zachodniopomorskie, moc zainstalowana 0,961 MW,
  • ES Szczuczyn II – województwo podlaskie, moc zainstalowana 0,986 MW,
  • ES Goszcz – województwo dolnośląskie, moc zainstalowana 0,986 MW,
  • ES Runowo Krajeńskie – województwo kujawsko-pomorskie, moc zainstalowana 0,986 MW.

Spółka Vortex Energy Polska objęła wszystkie elektrownie własnym zarządzaniem technicznym.

Za sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym odpowiada Vortex Energy – Obrót, która zapewnia obsługę w zakresie dostępu do rynku giełdowego i bilansującego, prognozowania wielkości produkcji oraz bilansowania handlowego. Dzięki współpracy pomiędzy spółkami siostrami Vortex Energy Polska i Vortex Energy – Obrót sprawnie przeprowadzono procesy ustanowienia Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie i Sprzedawcy energii na potrzeby własne ze wszystkimi czterema operatorami.

Realizacja ES Zacisze I, ES Zacisze II i ES Dębica była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika