Komercjalizacja na skalę przemysłową wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych z perowskitu

20 marca 2023
Komercjalizacja na skalę przemysłową wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych z perowskitu

Firma Ascent Solar w Thornton USA łączy zaawansowane możliwości produkcji przemysłowej, ekspertów w dziedzinie technologii słonecznej i IP w celu komercjalizacji przełomowych rozwiązań w zakresie wydajności technologii perowskitowej ze skali laboratoryjnej na skalę przemysłową.

Ascent Solar Technologies, Inc., wiodący amerykański innowator w projektowaniu i produkcji lekkich, elastycznych i trwałych cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych w technologii CIGS*, ogłosiła 13 marca br. zmianę przeznaczenia swojego zakładu produkcyjnego w Thornton zajmującego się skalowaniem technologii peperowskiej do produkcji przemysłowej. Przedmiotowy obiekt przeznaczono do przemysłowej produkcji – komercjalizacji oczekujących na opatentowanie perowskitowych technologii solarnych firmy Ascent. Perowskitowe technologie solarne Ascent są trwałe i wykazują wydajność laboratoryjną powyżej 20%, porównywalną ze sztywnymi modułami fotowoltaicznymi.

Perowskity to nowa klasa materiałów, które zostały docenione za ich potencjał transformacyjny w celu zwiększenia wydajności konwersji energii fotowoltaicznej. Chociaż w laboratoriach odnotowano znaczące przełomy w zakresie wydajności ogniw perowskitowych, przemysł fotowoltaiczny stanął przed wyzwaniem przekształcenia ich w stabilne produkty o wysokiej wydajności na skalę przemysłową.

Dla rozpoczęcia produkcji ogniw w technologii perowskitowej na skalę przemysłową, firma Ascent przeznaczyła na ten cel swój zakład w Thornton w Kolorado w USA. W tym zakładzie będzie rozwijana produkcja zgłoszonej do opatentowania perowskitowej technologii solarnej firmy Ascent na skalę przemysłową pod nadzorem zaangażowanego zespołu ekspertów, a także będą prowadzone badania mające na celu operacyjny rozwój produkcji. Zakład wyposażono dotychczas w sprzęt przemysłowy o wartości 30 mln USD. Zgłoszona do opatentowania własność intelektualna technologii perowskitowej firmy Ascent i obiekty operacyjne wraz 17-letnim dziedzictwem produkcyjnym technologii ogniw cienkowarstwowych posłużą do upowszechnienia technologii perowskitowej.

Mamy szczęście, że dysponujemy zakładem produkcyjnym o takim zakresie, który możemy poświęcić na opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych fotowoltaicznych perowskitów na dużą skalę – powiedział Jeffrey Max, prezes i dyrektor generalny Ascent Solar Technologies, Inc. – Proponowane przejęcie europejskich aktywów produkcyjnych, jeśli zostanie sfinalizowane, zwiększy nasze podstawowe zdolności produkcyjne o rząd wielkości, umożliwiając nam dalsze zaspokajanie potrzeb klientów. Globalna produkcja zapewnia nam krótkoterminową elastyczność umożliwiającą dokonanie tej znaczącej inwestycji polegającej na przeniesieniu zysków z perowskitu z laboratorium do fabryki. Po przełożeniu na skalę przemysłową wzrost wydajności, który odnotowaliśmy w laboratorium, zmieni reguły gry w branży energii słonecznej – dodaje.

 

* CIGS – ogniwo słoneczne z selenkiem miedzi, indu i galu – to jedna z trzech głównych technologii cienkowarstwowych fotowoltaicznych (PV), pozostałe dwie to tellurek kadmu i krzem amorficzny. Warstwy CIGS są wystarczająco cienkie, aby były elastyczne, co pozwala na osadzanie ich na elastycznych podłożach. Jednakże, ponieważ wszystkie te technologie zwykle wykorzystują techniki osadzania w wysokiej temperaturze, najlepsze wyniki zwykle uzyskuje się z ogniw osadzonych na szkle, mimo że postępy w niskotemperaturowym osadzeniu ogniw CIGS zniwelowały znaczną część tej różnicy w wydajności. CIGS przewyższa polikrzem na poziomie komórki, jednak wydajność jego modułu jest wciąż niższa ze względu na mniej dojrzałe skalowanie. Z kolei cienkie warstwy perowskitów nie wymagają wysokiej temperatury osadzania, zachowując swoje parametry wydajności.

O Ascent Solar Technologies, Inc.

Wspierany przez ponad 20 lat badań i rozwoju, 17 lat doświadczenia w produkcji, liczne nagrody oraz kompleksowe portfolio własności intelektualnej i patentów, Ascent Solar Technologies, Inc. (ASTI) jest wiodącym dostawcą innowacyjnych, wysokowydajnych, elastycznych cienkowarstwowych ogniw słonecznych do użytku w środowiskach, w których liczy się niska masa, wydajność, niezawodność i trwałość. Moduły fotowoltaiczne firmy Ascent zostały wdrożone w misjach kosmicznych, wielu pojazdach latających, instalacjach agrowoltaicznych, w budownictwie przemysłowym i komercyjnym, a także w szerokiej gamie towarów konsumpcyjnych, rewolucjonizując przypadki użycia i środowiska energii słonecznej. Siedziba główna Ascent Solar i zakład produkcyjny Perovskite Center of Excellence znajdują się w Thornton w Kolorado. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://www.ascentsolar.com.

Oprac.: Mirosław Grabania
Źródło: Ascent Solar Technologies, Inc.
Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika