Kompozytowe Fotodachy FotoFARR

5 stycznia 2024
Kompozytowe Fotodachy FotoFARR

Kompozytowe Fotodachy FotoFARR powstały w ramach zrealizowanych prac badawczo–rozwojowych. Dzięki tym badaniom zoptymalizowano i wzbogacono funkcje dachówek kompozytowych.

W wyniku prowadzonych prac dachówki kompozytowe zyskały nowe funkcje  m.in. poprzez: doposażenie ich w połówkowe moduły fotowoltaiczne najnowszej generacji, budowę kompletnego układu przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej pozyskanej z dachówek kompozytowych z modułami fotowoltaicznymi oraz stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na potrzeby zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Innowacyjne rozwiązanie

Obecnie na rynku nie ma produktu, który w równie kompleksowy sposób łączyłby tak wiele aspektów, a w swoim

Dachówka kompozytowa pełna

działaniu uwzględniał tak dużą liczbę zmiennych. Jest dostępna jedynie część rozwiązań technologicznych dedykowana do wytwarzania energii elektrycznej, magazynowania lub ładowania pojazdów elektrycznych. Brak jest na rynku systemu, który spajałby w sposób efektywny wszystkie te elementy. W systemie Kompozytowy Fotodach FotoFARR odpowiada za to centrala sterująca, która dzięki inteligentnym algorytmom potrafi w wydajny
sposób zarządzać wszystkimi dostępnymi zasobami energetycznymi z uwzględnieniem wielu zmiennych. System wykorzystuje autorskie algorytmy pozwalające na zoptymalizowanie wykorzystania dostępnych źródeł energii. Źródła te to przede wszystkim energia słoneczna wyprodukowana przez dachówki kompozytowe z modułami fotowoltaicznymi, energia z sieci energetycznej z uwzględnieniem stawek taryfowych, a także dodatkowe źródła energii elektrycznej, jak chociażby baterie pojazdu elektrycznego.

Budowa fotodachówki

Dachówka kompozytowa z otworem na
połówkowe moduły fotowoltaiczne pełna

Pojedyncza fotodachówka kompozytowa wyposażona jest w połówkowy moduł fotowoltaiczny o mocy 8 Wp. Na 1 m² połaci dachu kładzie się 10 dachówek fotowoltaicznych. System Kompozytowy Fotodach FotoFARR osiąga moc 80 W/m². Kompozytowy Fotodach nie różni się wyglądem zewnętrznym od klasycznej ceramiki dachowej, a koszty są znacznie mniejsze. System Kompozytowy Fotodach FotoFARR składa się z bloków funkcyjnych, do których należą: autorskie systemy pokryć dachowych – dachówki kompozytowe oraz dachówki kompozytowe z modułem fotowoltaicznym, inwerter, dualny magazyn energii elektrycznej, stacja ładowania pojazdów elektrycznych
i centrala sterująca odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie całego układu. Zastosowanie systemu pozwoli na znaczną redukcję wydatków ponoszonych na energię dzięki wprowadzeniu dodatkowego, własnego źródła w postaci dachówek kompozytowych z modułami fotowoltaicznymi oraz racjonalnemu wykorzystaniu dostępnych zasobów energetycznych przy użyciu inteligentnego układu zarządzania energią. Nowoczesne i ekologiczne
kompozytowe fotodachówki produkowane są z masy kompozytowej powstałej po recyklingu tworzyw sztucznych, a następnie scalone z modułami fotowoltaicznymi.

 

Połówkowy moduł fotowoltaiczny

Cechy wyróżniające Kompozytowy Fotodach FotoFARR spośród innych podobnych produktów istniejących obecnie na rynku, pozwalające spełnić oczekiwania rynku budowlanego w segmencie pokryć dachowych i fotowoltaiki, to:

 • produkcja energii elektrycznej w przyjazny dla środowiska naturalnego sposób, dzięki czemu pokrycie dachu
  zmienia się w domową elektrownię,
 • wygląd nieróżniący się od wyglądu dachówek ceramicznych,
 •  jednolita barwa każdej dachówki w przekroju,
 •  gładka powierzchnia dachówki (bez potrzeby angobowania/glazurowania),
 • trwałość – dachówki nie ulegają żadnym uszkodzeniom mechanicznym, nie tłuką się,
 •  niska waga – dachówki kompozytowe są o 50 proc. lżejsze od tradycyjnych dachówek ceramicznych,
  bardzo niska higroskopijność,
 • brak grzybów, pleśni i mchów,
 • mrozoodporność,
 • odporność na wszystkie czynniki atmosferyczne, siłę odrywającą wiatru, promieniowanie UV,
 • odporność na pękanie w przypadku uderzenia gradu lub pod ciężarem zalegającego śniegu,
  większa izolacyjność poddasza wynikająca z małej przewodności cieplnej dachówek,
 • dźwiękoszczelność,
 • łatwy montaż modułów fotowoltaicznych, bez konieczności posiadania uprawnień,
 •  łatwa obróbka – można dowolnie ciąć szlifi erką kątową lub wykonywać otwory w dowolnym miejscu (w tym
  wentylacyjne) bez obawy pękania lub kruszenia siędachówki,
 •  brak odpadów montażowych,
  aspekt ekologiczny – w trakcie budowy dachu przy pomocy dachówek kompozytowych na żadnym etapie użytkowania nie tworzą się odpady, co ma znaczący wpływ na ich proekologiczny charakter. Ponadto poprzez
  zastosowanie Kompozytowych Fotodachów zmniejsza się wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii na
  rzecz OZE, przyczyniając się do obniżenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Badania właściwości technicznych dachówek kompozytowych pełnych i z wbudowanymi modułami fotowoltaicznymi oraz badania samodzielnych modułów fotowoltaicznych oraz modułów wbudowanych w dachówki kompozytowe FotoFARR przeprowadzono w laboratoriach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice

Kamil Kot t

el. 501 744 826

kot@farr.pl