KONFERENCJA „Zielona energia w służbie przedsiębiorczości”

10 czerwca 2021
KONFERENCJA „Zielona energia w służbie przedsiębiorczości”

W dniach 16-17 czerwca 2021 r. w Energetycznym Klastrze Oławskim odbędzie się konferencja „Zielona energia w służbie przedsiębiorczości”.

Konferencja skierowana jest do właścicieli i kadry zarządzającej oraz przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych – do wszystkich, którym bliska jest innowacyjność oparta o niezależność energetyczną. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści płyną ze współpracy biznesu, nauki i samorządów lokalnych?, i chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania klastrów energii, zapraszamy na konferencję.

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości, jakie już dziś dla biznesu niesie ze sobą wykorzystanie zielonej energii.
Na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego, jednego z najbardziej spektakularnych przykładów wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych i przykładu udanej współpracy biznesu i  samorządu lokalnego, odpowiemy na pytania:

  • Czy dzięki zielonej energii można obniżyć koszty energii generowane przez przedsiębiorstwo?
  • Jak zapewnić swojemu przedsiębiorstwu bezpieczeństwo energetyczne?
  • Czy zielona energia w przedsiębiorstwie to gwarancja innowacyjności i rozwoju?
  • Czy inwestycja w zieloną energię pozwoli przedsiębiorstwom tworzyć nowe miejsca pracy?
  • Czy inwestycja w zieloną energię da impuls do rozszerzenia współpracy ze społecznością lokalną i np. pozwoli na modernizację obszarów wiejskich?
  • Czy dzięki zielonej energii już dziś można stworzyć przedsiębiorstwo przyszłości?

Wśród uczestników konferencji będziemy gościć przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, URE, NCBiR, naukowców, ekspertów, a także przedstawicieli rodzimych i zagranicznych spółek działających w obszarze OZE.

Program Konferencji

PIERWSZY DZIEŃ 

10.30 – 11.00    Rejestracja Gości, kawa powitalna

11.00 – 11.20    Otwarcie konferencji

Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Andrzej Jeżewski, Prezes Promet-Plast, Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

11.20 – 11.40    Wystąpienie Ireneusza Zyski, Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE

11.40 – 12.00      Wystąpienie prof. dr inż. Macieja Chorowskiego, Prezesa NFOŚiGW

12.00 – 12.30     Klaster Energii na rzecz ochrony klimatu jako czynnik nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej,

prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

12.30 – 12.45    Przerwa kawowa

12.45 – 13.15 – Energetyczny Klaster Oławski EKO wzorcowym przykładem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Wspólne działanie na drodze do neutralności klimatycznej i budowania przewag konkurencyjnych, 

Andrzej Jeżewski, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

13.15 – 14.00 – Aktywni prosumenci i klastry energii jako elementy budowania nowej architektury rynku energii *

14.00 – 14.45  Lunch / Rozmowy w kuluarach

14.45 – 15.15  Klastry jako jeden z kluczowych elementów innowacyjnego ekosystemu gospodarczego. Instrumenty wsparcia oraz preferencje w Programach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego *

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

15.15 – 17.15  Wizyta studyjna w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO: m.in. największe komercyjne magazyny energii w Polsce zintegrowane z turbinami wiatrowymi, fasada BIPV na galerii handlowej

17.15 – Przejazd do hotelu

19.00 – Uroczysta kolacja

DRUGI DZIEŃ 

09.00 – 09.30 Kawa powitalna

09.30 – 10.00 Czy klaster energii się opłaca? Zielona energia w służbie przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Omówienie różnych modeli działania klastrów energii na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO i Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Barbara Adamska, ADM Poland, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

10.00 – 10.30 Gospodarka wodorowa obejmująca produkcję, magazynowanie i wykorzystanie wodoru na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła sposobem na redukcję smogu i budowę innowacyjnego i ekologicznego przemysłu *

10.30 – 11.00 Inteligentne systemy zarządzania energią w klastrach energii i lokalnych obszarach bilansowania *

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa / Rozmowy w kuluarach

11.30 – 12.00 – Najważniejsze zmiany regulacyjne w obszarze energetyki wynikające z nowelizacji ustaw OZE i Prawo Energetyczne 

Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, URE

12.00 – 12.30 BIPV (Building Integrated Photovoltaics) jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów budowlanych: obniżenie kosztów energii elektrycznej w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem konstrukcji. Omówienie inwestycji realizowanej w Galerii Oławskiej *

12.30 – 13.00 – Finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie źródeł OZE, magazynów energii oraz efektywności energetycznej *

Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

13.00 – 14.00 Lunch / Rozmowy w kuluarach

14.00 – 14.30 – Magazyny energii dla przemysłu oraz firm produkcyjnych: obniżenie kosztów, bezpieczeństwo procesów produkcyjnych *

14.30 – 15.00 – Instalacje fotowoltaiczne na  potrzeby własne dla firm i przemysłu* 

15.00 – 16.00 Rozmowy B2B

16.00 Zakończenie Konferencji

Wszelkie informacje dotyczące prelegentów, ewentualnych zmian, będziemy uaktualniać na bieżąco. 

Więcej informacji na stronie:

KONFERENCJA „Zielona energia w służbie przedsiębiorczości”