Konkurs dla Klastrów Energii

20 sierpnia 2017
Konkurs dla Klastrów Energii

Ministerstwo Energii ogłosiło Konkurs dla Klastrów Energii. Celem organizowanego konkursu jest wyróżnienie specjalnym certyfikatem tych klastrów energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojego rozwoju. Na zgłoszenia resort energii czeka do 30 września 2017 r.

Wyróżnione w konkursie zostaną te klastry, które zaprezentują najatrakcyjniejszą strategię rozwoju obszaru swojej działalności. Powinna ona uwzględniać przede wszystkim np. lokalne potrzeby energetyczne danego terenu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i dostępnych zasobów.

Wszystkie klastry, które otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, włączone zostaną w działania ME w zakresie:

  • wymiany doświadczeń w ramach klastrów,
  • promocji dobrych praktyk.

Więcej informacji: http://www.me.gov.pl/node/27450