KONTENEROWE MAGAZYNY ENERGII przyszłością energetyki zeroemisyjnej? Spotkanie live z cyklu #TransformacjaEnergetyczna

8 lipca 2022
KONTENEROWE MAGAZYNY ENERGII przyszłością energetyki zeroemisyjnej? Spotkanie live z cyklu #TransformacjaEnergetyczna

Copernic zaprasza na kolejne spotkanie live z cyklu Transformacja Energetyczna. Tym razem developer farm fotowoltaicznych poświęci czas magazynom energii. Magazyn energii dla domu, dla przemysłu, dla firmy to przede wszystkim niezależność energetyczna od przerw w dostawach prądu. Dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych to również optymalne wykorzystanie energii pozyskanej ze słońca.

Chcesz wiedzieć jak wygląda opłacalność magazynów energii? Po jakim czasie inwestycja w magazyn
energii i fotowoltaikę się zwróci, biorąc pod uwagę obecne warunki, jakie panują na polskim rynku?

Dołącz do spotkania online i dowiedz się więcej o przechowywaniu prądu i technologii.

Spotkanie live online odbędzie się 12 lipca o godz. 10:00.

“MAGAZYNY ENERGII przyszłością energetyki zeroemisyjnej?” poprowadzi CEO Copernic, Rahim Blak, a jego gościem będzie Kamil Talar, Manager ds. magazynów energii, NRG Storage (NGO Project). Ekspert opowie o magazynach
energii, ich zastosowaniu oraz o rozwiązaniach systemowych, które powinny zostać wprowadzone, aby magazyny energii pracowały wydajnie.

Link do spotkania online

Organizator: Copernic
Współorganizator: NRG Project

Kami Talar –  Spec. ds. magazynów energii w NRG Project sp. z o.o.. Od 2008 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju zielonej energii w Polsce. W 2008 roku aktywnie uczestniczył w organizacji XIV Konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – COP 14 w Poznaniu. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a następnie Nottingham Business School, gdzie obronił w 2013 pracę z dziedziny budowy farm wiatrowych offshore na morzu Bałtyckim przez międzynarodowe podmioty Joint Venture. Po 2013 roku związany z podmiotami
produkującymi energię i rozwijającymi projekty OZE. Aktualnie uczestniczy w projektach instalacji hybrydowych, instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii i w innowacyjnych projektach wodorowych.

Rahim Blak –  założyciel holdingu Sapiency, który koncentruje projekty oparte na technologii blockchain i OZE oraz współzałożyciel firmy ☰edrone. Od ponad 3 lat działa w branży blockchain, gdzie stworzył mosaico – platformę do tokenizacji. Na kanwie mosaico powstała firma Copernic, która buduje farmy słoneczne. Koncentruje się na łączeniu
technologii blockchain z branżą OZE – odnawialne źródła energii, dzięki czemu zarządza rozproszoną energią i udziałowcami farm słonecznych Copernic. Triada jego działań BLOCKCHAIN, OZE i E-COMMERCE, świetnie się uzupełnia, co daje idealny przykład na synergii w biznesie. Wierzy, że tworzenie StartUp-ów jest sztuką. Absolwent wydziału malarstwa ASP w Krakowie i MBA w Łodzi. Ekstrawertyczny przedsiębiorca i szkoleniowiec, prelegent wielu konferencji, na których zdobywa najwyższe miejsca w ocenie uczestników. Uwielbia dzielić się wiedzą, czemu daje wyraz w swoich filmach z serii #ZrozumiećBiznes.