Korzystne prognozy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

19 września 2017
Korzystne prognozy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

PKO BP przygotował analizę rynku fotowoltaiki w Polsce. Wynika z niej, że o blisko 53 proc. w I półroczu br. wzrosła moc zainstalowana PV w Polsce rok do roku (udział źródeł PV w mocy zainstalowanej OZE w Polsce na koniec I półrocza br. wyniósł 2,7 proc).

Według analizy PKO BP w najbliższych latach ma nastąpić rozwój fotowoltaiki w Polsce. Optymistycznie dla branży brzmią zapowiedzi Ministerstwa Energetyki znacznego powiększenia do 2020 r. (do 1000 MW) łącznych mocy elektrowni solarnych w Polsce, wsparte analizami Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które podkreślają znaczenie fotowoltaiki dla bezpieczeństwa energetycznego kraju (stabilizacja systemu podczas letnich szczytów zapotrzebowania).

Wzrostowi branży sprzyjać powinny także:

– wsparcie OZE środkami z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– spadek kosztów modułów PV ze względu na zwiększenie produkcji ogniw fotowoltaicznych w Chinach (ogniwo jest podstawową częścią modułu),

– zwiększająca się liczba prosumentów instalujących przydomowe systemy solarne.

Zaprenumeruj „Magazyn Fotowoltaika”