Linie bezpośrednie: prostsze i tańsze korzystanie z OZE

17 czerwca 2023
Linie bezpośrednie: prostsze i tańsze korzystanie z OZE

Łatwiejsza budowa i wykorzystanie linii bezpośrednich, czyli linii, które mogą bezpośrednio łączyć wytwórcę i odbiorcę energii elektrycznej – m.in. takie przepisy zakłada przyjęta 16 czerwca br.przez Sejm ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Linie bezpośrednie to bardzo istotny element transformacji energetycznej naszego kraju. Dzięki nim przedsiębiorcy w dużo łatwiejszy i tańszy sposób będą mogli korzystać z OZE, by zaspokajać swoje energetyczne potrzeby. Jestem pewien, że znaczące uproszczenia w ich tworzeniu spowodują, że wiele firm, które do prowadzenia swojej działalności potrzebują dużo energii, przychylniejszym okiem spojrzy na możliwości jakie dają farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe – wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ustawa zawiera przepisy, które mają na celu zwiększenie dostępności tzw. linii bezpośrednich, które mogą łączyć jednostki wytwarzania energii (w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych) bezpośrednio z odbiorcą.

Co się zmieniło

Dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorcy, którzy chcą budować linie bezpośrednie, nie będą musieli już występować o stosowną zgodę do prezesa URE, a  jedynie wykonać zgłoszenie, które zostanie zakończone wpisem do prowadzonego przez ten organ rejestru. Do zgłoszenia będą musiały zostać dołączone informacje dotyczące parametrów linii oraz ekspertyza o jej wpływie na sieć elektroenergetyczną – dzięki temu zostanie zachowane bezpieczeństwo jej funkcjonowania.

W przypadku pracy wyspowej oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW,  stosowany będzie tryb zgłoszeniowy bez konieczności przedkładania ekspertyzy i gwarantujący wpis na podstawie kompletności i poprawności dokumentacji.

Linia bezpośrednia: nadwyżka może trafić do sieci

Nowy element ustawy regulującej budowę i użytkowanie linii bezpośrednich to możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (po spełnieniu przesłanek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci). W tym przypadku producent energii powinien podlegać ogólnym zasadom w zakresie wydania nowych lub zmiany istniejących warunków przyłączenia do sieci.

Wprowadzone przepisy zawierają również ramowe rozwiązania kwestii związanych z opłatami za linie bezpośrednie w przypadkach, w których podmioty je posiadające będą wykorzystywać energię sieciową dla celów bilansowania własnych potrzeb.

Źródło: MRiT

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika