MAGALDI – piasek kwarcowy magazynem energii

10 listopada 2021
MAGALDI – piasek kwarcowy magazynem energii

Magaldi Green Energy oferuje przełomowe autorskie technologie umożliwiające transformację energii poprzez magazynowanie energii elektrycznej i ciepła oraz uwalnianie ich na żądanie.

Magaldi Green Thermal Energy Storage (MGTES) to elastyczna, krótko- i długotrwała, wysokotemperaturowa technologia magazynowania energii cieplnej (TES), która wykorzystuje fluidalne złoże cząstek stałych. System ten jest w stanie wykorzystać zarówno energię elektryczną, jak i ciepło w fazie ładowania, a następnie w razie potrzeby uwalnia energię w postaci ciepła.

Technologia MTGES jest modułowa i zapewnia dużą elastyczność pod względem cykli, temperatur i skalowalności. Ponadto dzięki solidnej konstrukcji, niskim stratom termicznym i łatwości konserwacji, MGTES reprezentuje rozwiązanie długotrwałego magazynowania ciepła o żywotności ponad 30 lat. Ta technologia będzie odgrywać ważną rolę w globalnej dekarbonizacji procesów przemysłowych i systemów energetycznych.

MTGES jest przeznaczony do krótkotrwałych (< 4 godz.) i długotrwałych (> 4 godz.) zastosowań magazynowania energii na dużą skalę. System składa się z izolowanych modułów zawierających ziarnisty czynnik magazynujący (prosty piasek kwarcowy), który może być podgrzewany do temperatury powyżej 1000 °C.

Kluczowym elementem zwiększającym transfer energii cieplnej podczas ładowania i rozładowywania MTGES jest system fluidyzacji. Gdy system jest w trybie ładowania i rozładowywania, powietrze jest przedmuchiwane przez złoże piasku.

Kiedy potrzebna jest energia, proces jest odwracany, a energia cieplna jest uwalniana przez systemy pary pod wysokim ciśnieniem CO2, a nawet gorącego powietrza. Ta fluidyzacja cząstek piasku dramatycznie zwiększa współczynnik wymiany ciepła i czas odpowiedzi całego systemu.

Pod względem czasu rozładowania technologia MTGES jest w stanie objąć szeroki zakres roboczy. W zależności od ostatecznej konfiguracji, w tym rodzaju i grubości izolacji, system można zaprojektować tak, aby efektywnie magazynować energię od kilku godzin do wielu dni przy minimalnych stratach ciepła.

Źródło: https://www.magaldigreenenergy.com/

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika