Magazynowanie energii w domowych instalacjach PV

10 stycznia 2016
Magazynowanie energii w domowych instalacjach PV

MAGAZYNOWANIESystemy magazynowania energii wytwarzanej w domowych instalacjach fotowoltaicznych zyskują na popularności. Dla prywatnych inwestorów oznaczają one możliwość zwiększenia zużycia wytwarzanej energii na własne potrzeby z jednoczesnym ograniczeniem poboru z sieci.