Mapa dotacji UE

20 października 2023
Mapa dotacji UE

Mapa Dotacji UE prezentuje informacje o wszystkich realizowanych w Polsce, i zarządzanych przez Polskę, projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich według danych aktualizowanych co miesiąc. Dane prezentowane obecnie na Mapie Dotacji zostały zaktualizowane według stanu na 2 października 2023 roku.

Mapa Dotacji to serwis internetowy dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl od 2007 roku. Serwis prezentuje projekty realizowane na terytorium Polski, współfinansowane z Funduszy Europejskich w perspektywach 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020. Obecnie Mapa Dotacji zawiera 299 013 projektów (88 545 projektów zrealizowanych w latach 2004-2006; 106 351 projekty zrealizowane w latach 2007-2013 oraz 104 117 projekty z perspektywy 2014-2020).

Lista projektów branży PV 

 

Źródło: Mapa Dotacji