Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku

12 sierpnia 2020
Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku

W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki (piąty rynek w UE) polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki podjęli inicjatywę opracowania Mapy Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku oraz planu inwestycyjnego do 2025 roku.

Mapa Drogowa pokazuje rolę technologii fotowoltaicznej i przemysłu w łańcuchu dostaw dla krajowej energetyki. Niniejszy raport wskazuje kierunki rozwoju technologii fotowoltaicznej i określa ramowe warunki ekspansji gospodarczej w celu uzyskania korzyści ze skracania  łańcuchów dostaw i rozwoju lokalnej produkcji przemysłowej, w tym z budowania wartości dodanej i wzrostu bezpieczeństwa technologicznego.

Pandemia COVID-19, na przykładzie produkcji urządzeń dla fotowoltaiki zdominowanej przez Chiny, wskazała na konieczność skrócenia łańcucha dostaw i przeniesienia produkcji w pobliże miejsc, gdzie docelowo fotowoltaika będzie instalowana.

Koronawirus uzmysłowił nam, że dla zachowania niezależności technologicznej i bezpieczeństwa dostaw w obszarze inwestycji w infrastrukturę fotowoltaiczną, Polska i Europa muszą wspólnie produkować nie tylko moduły fotowoltaiczne, ale także półprodukty i ogniwa stosowane w modułach. Wiemy już, że niezbędna jest większa integracja rynków, która ułatwia  tworzenie łańcuchów produkcji i dostaw komponentów dla instalacji OZE – napisała w przedmowie do raportu Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju.

Mapa Drogowa i kluczowe inwestycje w zwiększenie przemysłowych  zdolności wytwórczych oparte zostały na rzeczywistych planach rozwoju firm, zaktualizowanych z uwagi na obecne trendy rynkowe, nowe unijne ramy polityczno-prawne i założenia, co do możliwości wzmocnienia ochrony rynku krajowego i europejskiego.

W celu realizacji zamierzeń opisanych w raporcie firmy przemysłowe tworzące „Przemysłowy Panel PV” podejmują działania na rzecz zawarcia sektorowego porozumienia całego przemysłu fotowoltaicznego z administracją państwową. „Panel” zrzesza obecnie 10 firm. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich firm przemysłowych w łańcuchu dostaw dla fotowoltaiki oraz dla nowych inwestorów. Inicjatywa „Przemysłowego Panelu PV” realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu.

– Kluczowa w tym zakresie jest ścisła współpraca interesariuszy rynku z branży fotowoltaicznej oraz administracji rządowej i samorządowej, która powinna zmierzać do wypracowania jak najlepszych rozwiązań, tak w obszarze regulacyjnym, jak i organizacji rynku. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie pełnego potencjału polskich przedsiębiorców, w tym również w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii przy udziale instytucji z sektora B+R

– powiedział Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Inicjatywa polskiego przemysłu pojawia się w momencie bezprecedensowego boomu rynkowego polskiej fotowoltaiki. Oznacza to roczne przyrosty mocy zainstalowanej liczone w gigawatach (już obecnie są to moce rzędu 1 GW rocznie, wkrótce będziemy instalować 2 GW/rok).  Doprowadzi to do uzyskania 8 GW mocy zainstalowanej już w 2025 roku, co przekracza obecne rządowe plany na 2030 rok. Jednocześnie ma miejsce szybki rozwój technologii oraz wchodzą na rynek rozwiązania innowacyjne. Należy tu wymienić m. in. wprowadzanie modułów dwustronnych, ogniw i modułów tandemowych, podnoszenie sprawności, zmniejszanie zużycia energii i śladu węglowego w procesach produkcji urządzeń fotowoltaicznych.

W nowe trendy europejskie wpisują się plany partnerów Raportu, polskich firmy produkcyjnych, które do 2025 roku planują zwiększyć zdolności wytwórcze w trzech segmentach: produkcji modułów (o 1 GW/rok, ogniw (do 1 GW/rok), konstrukcji wsporczych (o 1 GW/rok) oraz akcesoriów elektrycznych, aby zapewnić dostawy na rynek krajowy i rozwinąć potencjał eksportowy (tym samym wkład w poprawę krajowego bilansu handlowego).

Rezultaty tych zamierzeń wychodzą poza cele biznesowe. W ciągu 5 najbliższych lat prowadzić  będą do stworzenia 1100 nowych, trwałych i atrakcyjnych miejsc pracy w zakresie produkcji modułów i konstrukcji wsporczych. Flagowa, wspólna inicjatywa firm przemysłowych dotycząca budowy nowoczesnej Giga-Fabryki ogniw fotowoltaicznych z budżetem rzędu 1 mld zł, to przykład narodowego programu gospodarczego nakierowanego na wzrost bezpieczeństwa technologicznego, który pobudzi sferę innowacji oraz otworzy możliwości nawiązania partnerskiej współpracy technologicznej z unijnymi firmami w komplementarnych miejscach łańcucha  dostaw”– dodaje Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Planami inwestycyjnymi i rozwojowymi do 2025 roku, w pełni wpisującymi się w „Mapę Drogową” w zakresie rozwoju technologii fotowoltaicznej i zdolności wytwórczych przemysłu podzielili się  członkowie  „Przemysłowego Panelu PV” i partnerzy raportu (synteza planów rozwojowych krajowego przemysłu PV została zamieszczona w raporcie).

Edyta Witkowska-Grześkiewicz – Przedstawiciel Zarządu ds. Fotowoltaiki, marka Bruk-Bet Solar:

”Będąc największym producentem modułów PV w Polsce, włączyliśmy się w “Przemysłowy Panel PV” celem realizacji planów związanych z rozwojem polskiej fotowoltaiki. Obecnie w procesie produkcyjnym wykorzystujemy ogniwa PERC (typu p) oraz PERT (typu n). Dwustronne ogniwa PERT pozwalają na zwiększenie powierzchni aktywnej modułów szkło-szkło, posiadają 30-letnią gwarancję mocy. Pracujemy nad produktami BIPV, które stanowią innowacyjną propozycję dla budownictwa energooszczędnego i małej architektury, pozwalającą na produkcję  energii elektrycznej m. in. z ogrodzeń fotowoltaicznych, balkonów oraz carportów. Najbliższe plany inwestycyjne to budowy kolejnej linii, produkującej wysokosprawne moduły PV oraz budownictwa efektywnego energetycznie.”

 

Jarosław Miszczuk – członek Zarządu Hanplast:

”Hanplast na przełomie 2020 i 2021 roku uruchomi demonstracyjną linię do produkcji ogniw hybrydowych HPERC i na ich bazie modułów PV o wydajności produkcji rocznej 25 MW. Technologia HPERC, opracowana wspólnie przez HANPLAST i Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, stanowi rozwiązanie pośrednie pomiędzy technologiami PERC i HIT. Ogniwa HPERC optymalizowano do potrzeb technologii SmartWire wykorzystywanej przez Hanplast w procesach wytwarzania modułów fotowoltaicznych”. HANPLAST planuje też rozpoczęcie badań zmierzających do integracji struktur fotowoltaicznych bezkrzemowych z krzemowymi (ogniwa tandemowe i wielozłączowe).”

 

Dawid Cycoń – prezes zarządu ML System:

”W ramach przyjętej strategii na lata 2020 – 2024 będziemy dążyć do osiągnięcia pozycji globalnego dostawcy produktów – modułów i ogniw bazujących na technologii kropek kwantowych, dedykowanych obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. W wyniku realizacji przyjętych założeń oczekujemy osiągnięcia w 2024 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł. Kolejnym krokiem milowym będzie komercjalizacja ogniw tandemowych bazujących na połączeniu tradycyjnych technologii z kropkami kwantowymi. Powstanie produkt o powszechnym zastosowaniu i rekordowych sprawnościach.”

 

Krzysztof Sitarski – prezes zarządu JBGPV:

” firma zajmuje się produkcją urządzeń chłodniczych dla branży reatil i gastronomii a także oświetlenia LED czy też kabin kriogenicznych. Produkcja modułów fotowoltaicznych świetnie wpisuje się w portfolio firmy powodując, że produkowane rozwiązania stają się jeszcze bardziej efektywne oraz ekologiczne. Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji, własny park maszynowy co daje gwarancję najwyższej jakości ofertowanych urządzeń. Dowodem tego są zadowoleni klienci działający na całym świecie nawet w tak odległych krajach jak Dubai, Korea Południowa, Australia.”

 

Henryk Biały – prezes zarządu Corab

Corab prowadzi na chwilę obecną równolegle kilka projektów inwestycyjnych. Rozbudowujemy automatyczne linie produkcyjne, kończymy rozbudowę centrum logistycznego z magazynem wysokiego składowania, rozwijamy też narzędzia IT. Współpraca z działami R&D krajowych i globalnych partnerów pozwoliła na wprowadzanie systemów bezklemowych skracających czas montażu instalacji fotowoltaicznej o połowę. Wraz z belgijskim i szwajcarskim partnerami pracujemy nad nowymi konstrukcjami wolnostojącymi. W ciągu ostatniego roku firma podwoiła zatrudnienie w tym w dziale badawczo rozwojowym. W ciągu najbliższych lat firma wyda na inwestycje ponad 40 mln zł. To zapewni utrzymanie pozycji największego producenta konstrukcji fotowoltaicznych w tej części Europy.”

Raport „Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku” do pobrania :

https://ieo.pl/pl/mapa-drogowa-rozwoju-przemyslu-fotowoltaicznego-w-polsce-do-2030r

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika