Mapa potencjału solarnego Wrocławia

22 maja 2019
Mapa potencjału solarnego Wrocławia

Coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, a jak wiadomo, jednym z najważniejszych jest energia słoneczna. W związku z tym na popularności zyskują systemy solarne. Często osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę zastanawiają się, czy tam, gdzie mieszkają, warunki klimatyczne umożliwiają efektywne wykorzystanie energii słonecznej. Chcąc zachęcić mieszkańców do instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, a także aby ułatwić im podjęcie decyzji odnośnie do zasadności takich działań, stworzyliśmy we Wrocławiu mapę potencjału solarnego.

Mapa powstała przy współpracy Biura Ochrony Przyrody i Klimatu oraz Biura Rozwoju Wrocławia. Wykonana została przez Zespół Systemu Informacji Przestrzennej.

Przestawia ona potencjał solarny dachów budynków we Wrocławiu, czyli ilość energii słonecznej padającej na ich powierzchnię w ciągu roku. Dane są prezentowane w ujęciu miesięcznym i rocznym, w rozbiciu na składowe promieniowania słonecznego:

  • promieniowanie rozproszone (ISH),
  • promieniowanie bezpośrednie (IDH),
  • promieniowanie całkowite, czyli suma powyższych (ITH).

Warstwy rastrowe widoczne na mapie prezentują ilość energii słonecznej w watogodzinach w ramach komórki o wielkości 1 m na 1 m. Wartości te uwzględniają nachylenie powierzchni i rosnącą wraz z nim rzeczywistą powierzchnią zdolną do odbierania energii słonecznej.

Mapa potencjału solarnego Wrocławia