Międzynarodowa konferencja poświęcona finansowaniu efektywności energetycznej

6 listopada 2017
Międzynarodowa konferencja poświęcona finansowaniu efektywności energetycznej
Konferencja „Finansowanie efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie”
odbędzie się 30 listopada 2017 r. w godz. 8.30 – 17.00 w Hotelu Radisson Blu w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24.

Konferencja organizowana jest przez Komisję Europejską we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Inicjatywą Finansowania Środowiska ONZ.

Poprawa efektywności energetycznej to najbardziej skuteczne działania w ramach przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Przynoszą one konkretne korzyści w wielu dziedzinach, takich jak ochrona środowiska, zdrowie, bezpieczeństwo energetyczne, obniżenie kosztów energii oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Celem konferencji jest wymiana najlepszych praktyk w zakresie finansowania efektywności energetycznej na rynku europejskim. Prezentowane będą rozwiązania dotyczące wykorzystania funduszy publicznych i prywatnych oraz zastosowania innowacyjnych instrumentów finansowania, głównie w budownictwie i przemyśle.

Rejestracja

Strona wydarzenia

Dodatkowe informacje na temat projektu, w ramach którego organizowana jest konferencja w Warszawie, znajdą Państwo na stronie Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych.