Międzynarodowe seminarium: Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne

14 lutego 2017

W imieniu Organizatora firmy CBE Polska – zapraszamy na międzynarodowe Seminarium „Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne”, które odbędzie się 28 lutego 2017 roku, w Częstochowie.

Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli sektora energetycznego/OZE by mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji nowych inwestycji w energetyce rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z pracami Ministerstwa Energii oraz Sejmu RP nad kompleksową nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu projektu „Rynku Mocy” w polityce energetycznej kraju w pierwszej połowie 2017 r.

W konsekwencji postępujących zmian w sektorze energetycznym już wkrótce pojawią się być może na dużą skalę dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast technologie „wirtualnej elektrownii” oraz „magazynowania energii”, jako jedne z najbardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności odnawialnym źródłom energii w systemie rozproszonym, może stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek wytwórczych generacji rozproszonej.

W gronie prelegentów / ekspertów II edycji Seminarium:

 • Lars Kegel, Institute for System Architecture, Technische Universitat Dresden, opowie o projekcie „GOFLEX” prowadzonym przez uczelnie przy współpracy z OSP i OSD oraz Komisją Europejską, w ramach programu Horizon 2020
 • Dietmar Gross, VPP Projects, RWE / Innogy SE (Niemcy)
 • Janne Haponnen, Vice President, FORTUM Oy (Finlandia)
 • Stanislas d’Herbemont, Vice President, REScoop.eu (Europejska Federacja Spółdzielni Energetycznych)
 • Artur Michalski, Wiceprezes, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Maciej Kapalski, Departament Energetyki Odnawialnej, Ministerstwo Energii RP
 • Zbigniew Hanzelka, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 • Stanisław M. Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes, Instytut Energii Odnawialnej EC BREC
 • Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes, Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej (PSEW)
 • Tomasz Koropis, Wiceprezes, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)
 • Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI)
 • Tomasz Podgajniak, Wiceprezes, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR)
 • inż Piotr Szeląg, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechniki Częstochowskiej
 • inż Sebastian Dudzik, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania, Wydział Elektryczny, Politechniki Częstochowskiej

 

Wśród zaangażowanych podmiotów:

 • BTC Business Technology Consulting Sp. z o.o.
 • EMU Sp. z o.o. Sp.k.
 • DNV GL
 • OSIsoft
 • WAGO
 • Connect Point

 

Najważniejsze zagadnienia II edycji Seminarium:

 • Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów i inwestycji ,,Spółdzielni / Klastrów Energii”, „Wirtualnych Elektrowni” oraz „Systemów Magazynowania Energii”
 • Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji energetyki odnawialnej z siecią energetyczną w Polsce
 • Spółdzielnie energetyczne/klastry energetyczne sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Wirtualne elektrownie i Magazyny Energii jako sprawdzone sposoby bilansowana i zarządzania mocą OZE
 • Zaawansowane systemy magazynowania energii – nowe rozwiązania i inwestycje

 

Więcej informacji na temat seminarium na stronie: http://cbepolska.pl/pl/wirtualne-elektrownie.html

Kontakt do organizatora: biuro@cbepolska.pl, tel. + 48 22 82 77 123