...

Mierniki wielofunkcyjne – kontrola jakości instalacji fotowoltaicznych

24 stycznia 2019
Mierniki wielofunkcyjne – kontrola jakości instalacji fotowoltaicznych

Wykrywanie uszkodzonych elementów, diagnoza zakłóceń działania systemu, kontrola parametrów pracy elektrowni PV – to podstawowe zadania stawiane testom i pomiarom kontrolnym, po wykonaniu i w czasie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Standardy powyższych działań zawiera wielokrotnie przywoływana część opracowania International Electrotechnical Commission IEC 62446, obowiązująca w Polsce jako norma PN-EN 62446-1:2016-08 – wersja angielska (niestety, brak sponsorów tłumaczenia na język polski). Oprócz zakresu wymaganych informacji oraz dokumentacji, która powinna być udostępniona klientowi po zakończeniu instalacji systemu PV przyłączonego do sieci elektroenergetycznej, opisuje również testy odbiorcze, kryteria kontroli oraz dokumentację, której należy oczekiwać w celu weryfikacji, czy instalacja została wykonana w sposób bezpieczny i czy system pracuje poprawnie. Dokument może być wykorzystywany w celu okresowych kontroli systemu.

Dlaczego warto wykonywać pomiary kontrolne? 

Testy i pomiary kontrolne zapewniają bezpieczną pracę systemowi fotowoltaicznemu.
W przypadku mikroinstalacji prosumenckich wykrycie i usunięcie przyczyn jej nieprawidłowego funkcjonowania chroni zdrowie i życie jej użytkowników. Niewykryte uszkodzenia w dłuższym okresie czasu mogą być powodem poważnych awarii – pożaru lub porażenia prądem przy dotyku bezpośrednim.

Testy i pomiary kontrolne pozwalają na weryfikację, czy system pracuje z zakładaną wydajnością.

Okresowe serwisowanie bezpośrednio przekłada się na prawidłową i bezawaryjną jego eksploatację. Profesjonalnie zaprojektowana, wykonana i serwisowana instalacja fotowoltaiczna to inwestycja. Po okresie zwrotu nakładów, biorąc pod uwagę piętnastoletni czas obowiązywania obecnego systemu wsparcia dla mikroinstalacji, może ona przynieść zysk przekraczający 100% wartości zainwestowanego kapitału (…)

Artykuł opisujący wybrane mierniki wielofunkcyjne do instalacji PV, dostępne na rynku polskim,  ukazał się w numerze 4/2018 Magazynu Fotowoltaika.

Zaprenumeruj