Ministerstwo Energii opublikowało ekspertyzę dotyczącą klastrów energii

13 marca 2017
Ministerstwo Energii opublikowało ekspertyzę dotyczącą klastrów energii

Zaproponowana przez Ministra Energii koncepcja klastrów energii spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Ministerstwo chcąc rozpocząć uporządkowaną i merytorycznie spójną debatę publiczną o kierunkach rozwoju, zleciło przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania klastrów energii. 

Materiał przygotowało konsorcjum,w skład którego wchodzą: Krajowa Agencja Poszanowania Energii, WiseEuropa-Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Atmoterm przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.

Przygotowana ekspertyza ma być  punktem wyjścia do szerokiej dyskusji środowisk zainteresowanych tą formą energetyki rozproszonej.

– „Konsultacje społeczne”, bo tak możemy nazwać przyjętą przez nas formę prezentacji ekspertyzy, będą odpowiedzią na liczne prośby o możliwość złożenia opinii i komentarzy do tego opracowania – powiedział wiceminister Andrzej Piotrowski.

Ministerstwo zachęca do zapoznania się z ekspertyzą oraz aktywnego włączenia się w udoskonalanie koncepcji. Opinie i uwagi można przesyłać do 30 marca 2017 r.

Koreferaty można składać za pomocą formularza.

Ekspertyza dotycząca funkcjonowania klastrów.

W najbliższym wydaniu Magazynu Fotowoltaika zaplanowaliśmy artykuł Fotowoltaika w klastrach energii.

Zaprenumeruj