ML System chce zostać wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie

4 maja 2023
ML System chce zostać wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie

Zarząd ML System rozszerzył strategię rozwoju o nowe produkty oparte o technologię kwantową. Spółka w latach 20232024 zamierza zainwestować ok. 120 mln zł w produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Plan inwestycyjny zakłada osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w szacowanej wysokości do 50 tys. m2 w drugiej połowie 2025 r.

Wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Ponadto, spółka zamierza pozyskać ok. 70 mln zł z emisji akcji, planowanej po uzyskaniu zgody akcjonariuszy podczas WZA zwołanego na 26 maja 2023 r.

Łączne nakłady inwestycyjne obejmują zakup linii produkcyjnej. Kamienie milowe uwzględniają terminy założone w projekcie unijnej dyrektywy budynkowej. Spółka zakłada, że zautomatyzowana linia produkcyjna będzie gotowa do rozruchu w drugim kwartale 2024 r., a produkcja właściwa rozpocznie się w trzecim kwartale 2024 r. Pełne moce produkcyjne mają zostać osiągnięte w drugiej połowie 2025 r. Na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez globalne koncerny budowlane popyt na nowe produkty szacowany jest na poziomie przewyższającym planowane możliwości produkcyjne spółki.
Oczekiwana i szacowana przez ML System cena w przeliczeniu na m2 powierzchni ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznej płyty elewacyjnej będzie konkurencyjna względem obecnie stosowanych rozwiązań, tj. klasycznej dachówki lub klasycznej płyty elewacyjnej, uzupełnionych o oddzielny moduł PV. W kosztach uwzględnione są marże dystrybucyjne oraz wydatki związane ze sposobem pakowania i dystrybucji.
Równocześnie parametry w zakresie efektywności energetycznej nowych rozwiązań będą zbliżone do najlepszych modułów fotowoltaicznych.
Dla potrzeb realizacji projektu spółka planuje zwiększyć zatrudnienie o 120 osób, które pracować będą w systemie dwuzmianowym.

Równocześnie spółka będzie kontynuowała rozwój sprzedaży szkła powłokowego, w tym szyb z aktywną powłoką kwantową, a także innych komunikowanych projektów, zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

 

Źródło: ML System

Fot. ML System

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika