ML System skorzysta na zmianach legislacyjnych

21 listopada 2018
ML System skorzysta na  zmianach legislacyjnych

– Jesteśmy w przededniu rewolucyjnych zmian na rynku budowlanym. Od stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać dyrektywa unijna dotycząca obiektów publicznych, gdzie projekty nieuwzględniające elementów aktywnych, czyli np. rozwiązań BIPV, nie otrzymają pozwolenia na budowę. Dyrektywa obejmująca budynki indywidualne i komercyjne zacznie obowiązywać od 2021 r. Oczekujemy, że ML System będzie beneficjentem powyższych zmian legislacyjnych – powiedział Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.

ML System wypracowała w I–III kwartale 2018 r. 86,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 11,2 mln zł EBITDA oraz 4,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 237,5 proc., 60,5 proc. i 95,7 proc. Zarząd spółki liczy, że m.in. współpraca z lokalnymi partnerami w szybkim tempie przełoży się na większy udział eksportu w ogólnej sprzedaży.

Wartość portfela zamówień ML System na 2018 r. wynosi 114 mln zł. W 2017 r. udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ML System był znacznie poniżej 1 proc. Na koniec III kwartału 2018 r. wzrósł do poziomu blisko 2 proc. W kolejnych kwartałach firma zamierza zintensyfikować działania zmierzające do wzrostu przychodów z eksportu.
W grupie krajów zdefiniowanych w strategii rozwoju jako najbardziej perspektywiczne znajdują się: Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Włochy, Francja, Chorwacja, Belgia, Hiszpania, Wielka Brytania i Irlandia. Dzięki podpisaniu umowy dystrybucyjnej relatywnie największą rozpoznawalnością spółka cieszy się w Australii i Nowej Zelandii. W USA natomiast doszło do podpisania listu intencyjnego z potencjalnym dystrybutorem.

ML System planuje rozwój sprzedaży eksportowej opartej na współpracy z lokalnymi partnerami, tj. firmami wykonawczymi, szczególnie specjalizującymi się w montażu fasad aluminiowo-szklanych lub fotowoltaicznych, biurami projektowymi oraz architektami.
Na wybranych rynkach firma będzie mieć swoich przedstawicieli, zatrudnionych w ML System. W Niemczech z kolei, ze względu na specyfikę tego rynku, spółka dostrzega szansę wzrostu z zastosowaniem modelu OEM (produkty byłyby wytworzone przez ML System, ale sprzedawane pod inną marką).

– Liczymy, że pierwsza większa dostawa do Australii nastąpi jeszcze w tym roku. W ostatnim czasie otrzymaliśmy zapytania również z Arabii Saudyjskiej oraz zrealizowaliśmy sprzedaż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mamy nadzieję, że efektem certyfikacji produktów oraz prowadzonych rozmów z partnerami będzie uruchomienie sprzedaży za granicą w większej skali już w 2019 r. Istotnym wsparciem w realizacji tego celu będzie kapitał pozyskany od inwestorów w ramach IPO – wskazuje Dawid Cycoń.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika