ML System z kontraktem o wartości 14,3 mln zł

5 września 2018
ML System z kontraktem o wartości 14,3 mln zł

Firma ML System działająca na rynku rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), zawarła z Gminą Niwiska (województwo podkarpackie) kontrakt o wartości 14,3 mln zł brutto. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych.

 Konsekwentnie rozbudowujemy nasz portfel zamówień, dywersyfikując jego strukturę. Obserwujemy niesłabnące zainteresowanie naszą ofertą, co powinno zaowocować kolejnymi umowami – komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.

Planowany termin realizacji zadania to 31 maja 2019 r. Stroną umowy jest Gmina Niwiska, reprezentująca również gminy: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Ostrów, Sędziszów Małopolski. Łączna moc instalacji we wszystkich budynkach to ponad 2,5 MW.

W I półroczu 2018 r. ML System wypracował 41,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 5,9 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 95-proc. i 28 proc.
W analizowanym okresie zysk netto wyniósł 1,5 mln zł, co jest wartością zbliżoną do odnotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość portfela zamówień na 2018 r. wynosi 114 mln, w którego skład wchodzą również zamówienia z obszaru BIPV oraz Smart City.

Głównymi celami ML System na II półrocze bieżącego roku jest m.in. rozwój technologii powłok kwantowych, rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego i wzrost sprzedaży eksportowej. Realizacja kamieni milowych przebiega zgodnie z harmonogramem.

– Prace projektowe związane z rozbudową zakładu, gdzie produkowana będzie QDSC (innowacyjna transparentna szyba Quantum Glass, z powłoką kwantową) są w toku, pozwolenie środowiskowe otrzymaliśmy 28 sierpnia. Wybraliśmy także dostawców wszystkich kluczowych urządzeń w ramach kontynuacji projektu ULTRAPV (wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV), a 31 sierpnia zawarliśmy umowy w tym zakresie – podsumowuje Dawid Cycoń.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika