Moc fotowoltaiki zainstalowana w Polsce. Raport

5 kwietnia 2018
Moc fotowoltaiki zainstalowana w Polsce. Raport

Jak podaje Polskie Towarzystwo Fotowotaiki w Polsce na koniec 2017 r. zainstalowano 29 197 systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 281,4 MW. Złożyło się na tę liczbę:

  • 589 systemów o mocy łącznej 107,7 MW, które posiadają koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.
  • 28 608 prosumenckich instalacji o mocy łącznej 173,7 MW przyłączonych do sieci na zgłoszenie (na podstawie informacji operatorów systemów dystrybucyjnych).

Na rys. 3 i 4 przedstawiono liczbę systemów i sumę mocy zainstalowaną w kolejnych latach przez czterech największych OSD. Widoczny jest trend wzrostowy mocy instalacji prosumenckich: 2015 – 28 MW, 2016 – 59 MW, 2017 – 81 MW.

 

Więcej w numerze 1/2018 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj