Moc fotowoltaiki zainstalowana w Polsce

2 kwietnia 2019
Moc fotowoltaiki zainstalowana w Polsce

Według raportów udostępnionych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) na koniec 2018 r. łączna moc fotowoltaiki zainstalowana w Polsce przekroczyła 490 MW. Złożyło się na tę liczbę 671 małych i dużych systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 146,99 MW  oraz 55 098 prosumenckich instalacji o łącznej mocy 344,23 MW.

L.p. Rodzaj mikroinstalacji Liczba mikroinstalacji [szt.] Łączna moc zainstalowana [MW]
1 wykorzystująca biogaz inny niż biogaz rolniczy 3 0,073
2 wykorzystująca biogaz rolniczy 16 0,420
3 wykorzystująca biomasę 4 0,142
4 wykorzystująca promieniowanie słoneczne 55 098 344,239
5 wykorzystująca promieniowanie słoneczne/ wiatrowa 29 0,181
6 wiatrowa 68 0,370
7 wodna 284 8,038
Łącznie 55 502 353,462

Tabela zawiera dane o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Źródło: URE

Pełny raport jest dostępny w numerze 1/2019 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj