Moc systemów fotowoltaicznych zainstalowanych w Polsce

10 października 2016
Moc systemów fotowoltaicznych zainstalowanych w Polsce

Do czerwca 30 czerwca 2016 r. w Polsce zainstalowano 11 584 systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 154,35 MW. Złożyło się tę ilość 382 systemy o mocy łącznej 91,2 MW posiadające koncesje Urzędu Regulacji Energii  i 11200 systemów o mocy łącznej 62,44 MW  przyłączonych do sieci na zgłoszenie (na podstawie kwartalnych sprawozdań Operatorów Sieci Dystrybucyjnych).

W 2015 r. zainstalowano 50 MW (w 150 systemach) czyli średni wielkości system miał 333 kW. W pierwszej połowie 2016  zainstalowano 20,8 MW (w 113 systemach PV). Rozkład systemów w województwach przedstawiono poniżej w Tabeli 2. Najwięcej mocy PV zainstalowano w województwie lubelskim: 30,5 MW w 50 systemach. Czyli średni system ma moc 600 kW. Te 382 systemy o łącznej mocy 91,8 MW mają koncesje.

Obszerny raport w nr 3 Magazynu Fotowoltaika

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika