Modułowe magazyny energii z Impactu

2 grudnia 2020
Modułowe magazyny energii z Impactu

Polski producent systemów bateryjnych Impact Clean Power Technology SA wprowadza na rynek stacjonarne magazyny energii dla OZE i energetyki zawodowej. Magazyny budowane na bazie modułów FONA 100 będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, współpracując z szybko zmiennymi źródłami OZE. Firma ma już za sobą wdrożenia w Innogy i w Tauronie. Obecnie realizuje projekt dla PKP Energetyka i największy magazyn OZE w Polsce dla PGE Energia Odnawialna na Górze Żar.

Z przyczyn technicznych oparcie systemu energetycznego na OZE nie jest możliwe bez stacjonarnych magazynów energii. To właśnie magazyny współpracujące z instalacjami fotowoltaicznymi mogą zapewnić pełną niezależność od sieci energetycznej, zwiększając przy tym efektywność instalacji i skracając zwrot z inwestycji. Energia zmagazynowana w szczytach generacji może być z powodzeniem wykorzystywana do różnych celów. Może być czynnikiem zachęcającym do inwestowania w pojazdy elektryczne, które dzięki magazynom można ładować w dowolnej chwili, korzystając ze zmagazynowanych nadwyżek energii pochodzącej np. z własnej generacji instalacji PV.

Magazyny energii to również urządzenie niezbędne dla producentów i dystrybutorów energii. Dlatego Impact już teraz oferuje swoje rozwiązania zarówno dla instytucjonalnych, jak i indywidualnych użytkowników OZE i odbiorców energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł. Jesteśmy firmą inżynieryjno-produkcyjną, która tylko w ostatnich 3 latach zaprojektowała i wyprodukowała ponad 18 tys. baterii Li-ion magazynujących energię, bazując na trzech kluczowych technologiach ogniw tj. NMC, LTO i LFP. Dzięki 15-letniemu doświadczeniu dziś jesteśmy ekspertami w doborze ogniw Li-ion do różnych aplikacji, projektowaniu algorytmów sterujących i budowaniu baterii wraz z systemami BMS.

Każda ze wspomnianych wcześniej technologii bateryjnych posiada swoje unikatowe cechy , które predysponują je do konkretnych aplikacji i rozwiązań. Nie ma i w najbliższym czasie nie należy się spodziewać ogniwa spełniającego jednocześnie wszystkie wymagania odnośnie do gęstości energii, oczekiwanego dostępnego gradientu mocy, liczby cykli pracy, okresu życia lub też wymaganego dla baterii najniższego TCO (ang. Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania).

Rozwiązania, które na co dzień stosujemy w magazynach dla potrzeb transportu publicznego, wymagające spełnienia najwyższych standardów jakościowych i bezpieczeństwa, dają się bezpośrednio aplikować do stacjonarnych magazynów energii współpracujących z OZE. W zależności od funkcji, jaką dany magazyn ma pełnić w systemie energetycznym, mikrosieci lub mikroinstalacji [np. magazynowanie nadwyżek energii, utrzymanie parametrów jakości sieci, praca jako backup, zapewnienie chwilowej mocy szczytowej (ang. peak shaving) lub wsparcie przy świadczeniu usług DSR (ang. Demand Side Response)] dobieramy właściwą technologię do jego budowy. Nasza koncepcja projektowania systemów bateryjnych oparta na budowie modułowej baterii pozwala na wysoką skalowalność produkowanych magazynów energii i umożliwia optymalne dopasowanie się do wymagań klientów w zakresie parametrów elektrycznych, mechanicznych lub też komunikacji z systemami nadrzędnymi. Przykładowo na bazie naszego produktu FONA 100 o energii nominalnej 5,2 kWh zaprojektowanego w technologii NMC 532 możemy budować systemy niskonapięciowe pracujące w zakresie napięć od 40,5 V DC do 51,8 V DC, jak również przy większych pojemnościach skalować system w obszarze napięć pracy większości dostępnych na rynku przekształtników współpracujących z magazynami energii, tj. w zakresie 470 – 1000 V DC. W ten sposób w zależności od potrzeb możemy budować magazyny, skalując pojemność od kWh do MWh. Magazyn standardowo komunikuje się z systemami zewnętrznymi za pomocą protokołów przemysłowych i może być sterowany i zarządzany zdalnie np. przez nadrzędne systemy typu SCADA. Architektura modułowa baterii magazynu, jak również systemu BMS zapewnia jego najwyższą jakość i bezpieczeństwo pracy.

Obserwując rynek europejski, uważamy, że magazyny energii są nieuniknionym elementem nowoczesnej energetyki, w coraz większym stopniu opartej na prosumentach, dlatego chcemy dzielić się naszym ponad 15-letnim doświadczeniem z firmami z branży energii odnawialnej.

Ireneusz Konarski, kierownik produktu Energetyka, www.icpt.pl