...

Moduły dwustronne – budowa i parametry

12 lipca 2019
Moduły dwustronne – budowa i parametry

Moduły dwustronne (ang. bifacial) są jednym z wyraźnych trendów dających się zaobserwować na dzisiejszym rynku modułów PV. Możliwość wykorzystania promieniowania padającego również na tylną powierzchnię otwiera możliwość obniżenia kosztów generowanej energii (ang. Levelized Cost of Energy – LCOE). Energia generowana przez moduły dwustronne – w zależności od lokalizacji, typu podłoża (gruntu) oraz warunków pogodowych – może być średnio 10–20% wyższa niż dla standardowych jednostronnych (ang. monofacial) modułów PV (źródło: Jinko Solar), jednak w bardzo sprzyjających warunkach silnego nasłonecznienia i wysokiego albedo zysk ten może wynieść nawet 30%.

W przeciwieństwie do tradycyjnych modułów jednostronnych moduły dwustronne montowane są z ogniw mogących efektywnie absorbować i konwertować na energię elektryczną światło padające zarówno na ich przednią, jak i tylną stronę, co pozwala na wykorzystanie światła rozproszonego i odbitego (albedo). Wymaga to, oczywiście, odpowiedniej konstrukcji ogniwa, przede wszystkim jeżeli chodzi o metalizację jego tylnej powierzchni, która – podobnie jak metalizacja na frontowej stronie – powinna pokrywać minimalną powierzchnię bądź być przezroczysta. Wykorzystuje się tu wiele technologii ogniw krzemowych, głównie PERC/PERT oraz HJT („Magazyn Fotowoltaika”, nr 2/2018).

W sposób naturalny niektóre technologie cienkowarstwowe również mogą być zastosowane w układzie bifacial (np. CIGS, CdTe, barwnikowe DSSC), szczególnie przy wykorzystaniu przezroczystych tlenków przewodzących (ang. Thin Conducting Oxide – TCO, np. ITO – Indium Tin Oxide – bądź ZnO), stosowanych jako materiał elektrod, jednak ze względu na bardziej zaawansowaną technologię i wyższe sprawności rynek w tym zakresie jest dzisiaj praktycznie zdominowany przez moduły wykonane z krystalicznych ogniw krzemowych, przede wszystkim monokrystalicznych.

Różnicę pomiędzy ogniwem dwustronnym i jednostronnym w sposób uproszczony przedstawia rys. 1. Moduły dwustronne montowane są najczęściej w układzie szyba-szyba lub z folią przezroczystą zabezpieczającą spód modułu.

Fot. Przezroczysta folia Tedlar produkcji firmy DuPont przeznaczona do modułów dwustronnych (źródło: PV-Magazine, luty 2019) oraz prezentacja folii przez Jolywood (http://www.solarpowerworldonline.com/2018/11)

Cały artykuł, który jest kontynuacją publikacji z numerów 2/2018 i 3/2018 „Magazynu Fotowoltaika”.

można przeczytać w numerze 2/2019. Zaprenumeruj