„Mój prąd” – jak będzie wyglądał nabór w 2022 roku?

21 września 2021
„Mój prąd” – jak będzie wyglądał nabór w 2022 roku?

Olbrzymiego sukcesu, jaki stał się udziałem programu “Mój prąd” nikt nie przewidywał. Dzięki programowi, polskiej energetyce słonecznej przybyło ponad 1,3 GW mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. Jak do tej pory, udało się również ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad 1 mln ton! Efekty są imponujące. Pozostaje pytanie, czy jeśli chodzi o “Mój prąd” nowy nabór w 2022 roku jest nadal potrzebny? Rozmawiamy o tym z Emilą Biernaciak, ekspertem ds. fotowoltaiki z serwisu enerad.pl.

“Mój prąd” – nowy nabór to coraz większe zainteresowanie

Program “Mój prąd” to ogólnopolski program wspierający rozwój fotowoltaiki, skierowany do osób fizycznych, będących właścicielami istniejących budynków jednorodzinnych. Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnej dotacji, która w pierwszych dwóch edycjach wynosiła 5.000 zł, a w trzeciej odsłonie wyniosła 3.000 zł. Pierwsze dwie edycje programu “Mój prąd” kosztowały przeszło 1,1 mld złotych. Można zastanowić się, czy to dobrze wydane pieniądze?

Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedzą liczby. Jak wynika z danych programu “Mój prąd”, przez pierwsze 100 dni, dotacją zostało objętych 13,5 tysiąca beneficjentów. W całym 2020 roku złożono już 258 tysięcy wniosków. Program cieszył się więc ogromnym zainteresowaniem. W ostatnich dniach przed zakończeniem naboru składano ok. 2 tys. wniosków dziennie, a tuż przed ostatnim dniem naboru zarejestrowano ponad 6,5 tys. zgłoszeń. Budżet programu, w wysokości 1 mld w 2020 roku wyczerpał się już na miesiąc przed oficjalnym terminem zamknięcia, dlatego NFOŚiGW zdecydował się dołożyć do puli kolejne 100 mln. Jeśli chodzi o edycję 2021, to tylko przez pierwsze dwa miesiące, do 10 września, do programu zgłosiło się aż 150 tysięcy beneficjentów! A w tym roku budżet (ze zmniejszoną dotacją) powinien wystarczyć na sfinansowanie zaledwie 178 tysięcy wniosków – szacuje się, że w tym tempie wyczerpie się na początku października. To pokazuje jak ogromna była potrzeba wprowadzenia programu. Dzięki niemu w polskim systemie energetycznym przybyło ponad 1 GW w ekologicznych źródłach energii. Zresztą projekt miał też ogromny wpływ na polską gospodarkę. Szacuje się, że dzięki “Mój prąd” na polski rynek fotowoltaiki wpłynęło 4 mld złotych z kieszeni prywatnych inwestorów. To znaczące wsparcie dla sektora, który w ten sposób mógł obronną ręką wyjść m.in. z kryzysu wywołanego koronawirusem. – zauważa ekspertka ds. fotowoltaiki, Emila Biernaciak.

W 2022 “Mój prąd” obejmie nowe obszary energetyki

Opinia publiczna niecierpliwie czekała na ogłoszenie warunków każdego nowego naboru “Mój prąd”. Jeśli chodzi o aktualną edycję, niemal do ostatniej chwili – do momentu uruchomienia 1 lipca 2021, wszystko, co było wiadomo na jego temat, pochodziło z mniej lub bardziej oficjalnych wypowiedzi członków rządu. Ze strzępków informacji wynikało, że już tegoroczna, 3 edycja znacząco zmieni zakres finansowania i obejmie nie tylko fotowoltaikę, ale również inne rozwiązania. Ostatecznie, tuż przed uruchomieniem naboru, rząd i poinformował, że dopiero nowy nabór “Mój prąd” w 2022 roku zostanie rozszerzony. Skąd taka decyzja?

Faktycznie, warunki tegorocznego naboru wiązały się z dużą dozą niepewności. Rząd bardzo długo zwlekał z przedstawieniem oficjalnego regulaminu kolejnej edycji, w międzyczasie co jakiś czas zdradzając jednak informacje, z których wynikało, że tegoroczny nabór “Mój prąd” obejmie rozwiązania zwiększające autokonsumpcję lokalną. Mówiło się o dofinansowaniach m.in. magazynów energii, magazynów ciepła i chłodu, a nawet ładowarek do aut elektrycznych czy pomp ciepła. Ostatecznie jednak, plany te zweryfikowała rzeczywistość. Okazało się, że rząd pracuje równocześnie nad zmianą systemu wsparcia prosumentów i dofinansowanie na przedsięwzięcia zwiększające autokonsumpcję pojawi się dopiero w 2022 roku – wraz ze zmienionym systemem prosumenckim. Taka decyzja to nie przypadek. Jej przyczyny szczegółowo wyjaśnialiśmy w naszym artykule na temat nowego naboru Mój prąd w 2022: https://enerad.pl/aktualnosci/moj-prad-2022/. W dużym skrócie chodzi o fakt, że już teraz lawinowo rosnąca liczba prosumentów i przewymiarowanie instalacji wynikające z systemu opustów, negatywnie wpływają na stabilność sieci. Sposobem na częściowe rozwiązanie problemu miałoby być właśnie zwiększenie zużycia energii w miejscu produkcji, np. za pomocą magazynów energii. – mówi specjalistka, Emila Biernaciak.

Mój prąd: nowy nabór faktycznie potrzebny? Ekspert odpowiada

O konieczności odciążenia sieci energetycznych alarmują przede wszystkim przedstawiciele operatorów sieci energetycznych. Niektórzy eksperci z rynku fotowoltaiki są jednak zdania, że nacisk na rozwój magazynów energii to po części przerzucanie odpowiedzialności za przestarzałe i niesprawne sieci na prosumentów. Gdzie leży prawda?

To fakt, że wiek sieci energetycznych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Jak wynika z informacji PTPiREE, w 2017 roku niemal 80% sieci napowietrznych miało ponad 25 lat. Budowano je zatem wtedy, gdy o milionie prosumentów nikt w Polsce nie myślał. Zwrócenie się w stronę autokonsumpcji, magazynowania energii to jednak naturalny kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii. Działania mające na celu zwiększenie ilości magazynów energii można obecnie obserwować w krajach o bardziej rozwiniętym potencjale OZE, m.in. w Niemczech czy Włoszech. Wynika to z faktu, że mamy tu do czynienia z niesterowalnymi źródłami energii. Dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego konieczne jest stosowanie buforów, w postaci magazynów energii z prawdziwego zdarzenia. Sieci energetyczne takim magazynem nie są. Ceny magazynów sprawiają jednak, że rozwiązanie to wciąż pozostaje poza zasięgiem większości polskich inwestorów, szczególnie tych indywidualnych. Dotacje są więc konieczne, by pobudzić inwestycje w rozwiązania z zakresu autokonsumpcji, a tym samym, by uniknąć zahamowania rozwoju energetyki odnawialnej.

Jak podkreśla ekspertka, jeśli chodzi o “Mój prąd” nowy nabór 2022 nie powinien skupić się wyłącznie na magazynach energii. W zwiększeniu zużycia prądu w miejscu jego produkcji mogą pomóc też systemy zarządzania energią czy też stosowanie urządzeń takich jak np. pompy ciepła, czy ładowarki EV. Zbudowanie zrównoważonego profilu produkcji i konsumpcji energii z fotowoltaiki to przedsięwzięcie wymagające wielopłaszczyznowego podejścia i przemyślanych działań. Planowane rozszerzenie programu “Mój prąd” w nowym naborze 2022 to krok w dobrą stronę.

 

artykuł sponsorowany