Monitorowanie i regulacja produkcji energii z OZE

18 grudnia 2020
Monitorowanie i regulacja produkcji energii z OZE

W wyniku zmian zachodzących na rynku energetyki opracowano nowe zasady przyłączania źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej. Kodeks NC RfG, obowiązujący w naszym kraju, wprowadza nowe wymagania techniczne, m.in. związane z regulacją mocy czynnej i biernej ze źródeł OZE oraz monitorowaniem punktu przyłączenia do sieci.

WAGO, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom, opracowało regulator mocy dla jednostek wytwórczych OZE, który posiada certyfikat zgodności VDE-AR-N 4110/-20 i realizuje regulację mocy czynnej i biernej oraz monitoring napięcia w punkcie przyłączenia do sieci.

Regulator mocy OZE na bazie sterownika PFC200 z certyfikowaną biblioteką e!COCKPIT
Power Plant Control jest przeznaczony do stosowania w systemach wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych, takich jak turbiny wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, biogazownie
i systemy magazynowania energii. Urządzenie działa jako interfejs między źródłem wytwórczym a operatorem systemu dystrybucyjnego.

Sterownik umożliwia regulację mocy czynnej i/lub biernej wytwarzanej przez źródło OZE
wg poniższych trybów:

  • regulacja płynna,
  • praca z zadaną wartością,
  • regulacja skokowa – obniżenie wartości mocy czynnej (P) i biernej (Q) o określoną wartość procentową.
Więcej informacji