Nabór uzupełniający do programu PROSUMENT

17 stycznia 2017
Nabór uzupełniający do programu PROSUMENT
W dniu 12 stycznia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór uzupełniający do IV naboru wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.
Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Uzupełniający nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 23 stycznia 2017  i będzie trwał do wyczerpania środków.
Jednocześnie WFOŚiGW w Szczecinie poinformował, że w przypadku gdyby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nie podpisał aneksu umożliwiającego finansowanie umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku ze środków programu PROSUMENT, oferuje możliwość sfinansowania zadania z programu Pożyczek dla Osób Fizycznych na warunkach programu Pożyczek, bez konieczności ponownego składania wniosków.
Więcej informacji na www.wfos.szczecin.pl